XVI Korpus Armijny (III Rzesza)

XVI Korpus Armijny (niem. Generalkommando XVI. Armeekorps (mot.))[1]niemiecki korpus armijny z okresu II wojny światowej.

Korpus został zorganizowany w lutym 1938 roku w Berlinie. Od momentu powstania stał się dowództwem wyższego szczebla dla organizowanych w tym okresie dywizji pancernych i zmotoryzowanych dywizji piechoty.

Latem 1939 roku został zmobilizowany i wszedł w skład 10 Armii (Grupa Armii Południe). Bierze udział w kampanii wrześniowej.

W grudniu 1939 roku zostaje przerzucona do Nadrenii, gdzie wszedł w skład 6 Armii (Grupa Armii B). W maju 1940 roku brał udział w kampanii francuskiej, a po jej zakończeniu skierowana do Niemiec.

We wrześniu 1940 roku skierowana do Prus Wschodnich, gdzie wchodzi w skład 18 Armii.

W dniu 17 lutego 1941 roku przekształcony w sztab 4 Grupy Pancernej.

W grudniu 1944 roku odtworzony ze sztabu korpusu "Kleffel" (Generalkommando z.b.V. Kleffel) w składzie 16 Armii, bierze udział w walkach na terenie Kurlandii do maja 1945 roku.

po odtworzeniu w 1944 roku

  • gen. kaw. Philipp Kleffel (1944)
  • gen. por. Horst von Mellenthin (1944) (w zastępstwie)
  • gen. kaw. Philipp Kleffel (1944)
  • gen. piech. Ernst-Anton von Krosigk (1944 - 1945)
  • gen. por. Gottfried Weber (1945)

wrzesień 1939

październik 1939

grudzień 1939

czerwiec 1940

styczeń 1941

styczeń 1945

  • 21 Dywizja Lotniczo-Polowa
  • 201 Dywizja Policyjna
  • 207 Dywizja Specjalna

marzec 1945

Copyright