11 Σταυρί

11 Σταυρί εν 254ον ημέρα τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον (έν το 255ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονία). Επέμναν άλλα 111 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς

Other Languages

Copyright