13 Καλανταρί

Η 13 τη Καλανταρί εν 13ον ημέρα τη χρονίας, άμον ντο λεει εμάς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. Επέμναν άλλα 352 ημέρας για να τελούτεν η χρονία (353 ημέρας σο δίσεκτον τη χρονία).

Τερέστεν πα:

  • 13 Χριστουγενναρί - 13 Κούντουρονος


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς

Other Languages

Copyright