14 Σταυρί

14 Σταυρί εν 257ον ημέρα τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον (έν το 258ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονία). Επέμναν άλλα 108 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

  • 2000 - Ο Γιωρίκας ο Καρατζαφέρτς εποίκε το κόμμα τη ΛΑΟΝΟΣ.
«Κωνσταντίνος κι Ελένε», Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εζωγράφσεν ατό ο Wassily Sazonov σα 1870.
  • Ορθόδοξον και Ρωμαιοκαθολικόν Εγκλεσίαν: Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (σα 326 τη χρονίαν).
  • Σ' αρχαίον Ελλάδαν: Ερχίνεναν τα Ἐλευσίνια Μυστήρια.


Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς

Other Languages

Copyright