17 Τρυγομηνά

17 Τρυγομηνά εν 290ον ημέρα τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον (έν το 291ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονία). Επέμναν άλλα 75 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς

Other Languages

Copyright