Design

Design este un cuvânt de origine engleză care se pronunță [ pron. di-zain ] și care înseamnă proiect (plan), desen (de concepție), schiță (de concepție) produs pentru a arăta aspectul și funcțiunile unui obiect ori sistem (lucrările unei clădiri, îmbrăcăminte, ori altui obiect) înainte de a fi făcut. Folosirea termenului în domeniul desenului liber (artă) este forțată și deci nerecomandată. A design is a plan or specification for the construction of an object or system or for the implementation of an activity or process, or the result of that plan or specification in the form of a prototype, product or process Termenul de "design" a apărut in 1851, în legătură cu complicatele realități ale producției industriale. Este o concepție și o metodă de creație care urmărește să asigure fiecărui produs un înalt randament funcțional, însoțit de un aspect agreabil. În toate epocile de înflorire umană a existat o corelare între posibilitățile materiale, nivelul tehnologic, relațiile economice interne și externe, orizontul spiritual exprimat prin gustul artistic și capacitatea de creație. Mai mult chiar, tehnologul și artistul se confundau la început într-o singură persoană.

Arta, tehnica și știința nu sunt domenii incompatibile, contradictorii sau concurente, ci doar specifice și solidare. Ele se implică și se condiționează reciproc. Designerul știe că funcționalul, ergonomicul, esteticul și economicul conlucrează pentru a se ajunge la eficiență.

Unele designuri industriale au devenit cunoscute și „clasice”, putând fi considerate la fel de bine atât drept lucrări de artă, cât și drept lucrări de inginerie.

 • Imagine - idee sau concepție ideală
 • Funcție - sarcina trebuie îndeplinită, având și rol de a însemna, semna sau desemna
 • Morfologie - constituirea și structura în concordanță cu funcționalitatea

Istoria designului este o ramură modernă a istoriei artei care tratează începuturile și evoluția designului în sec. al XX-lea, în special în arhitectură, mobiliar, decorații interioare, îmbrăcăminte, arte grafice.

Începuturile designului sunt legate de mișcarea artistică , stilul și școala germană Bauhaus (la 1919) și de curentul modernist din arhitectură, dar curând au apărut și designeri independenți care au conturat stilul produselor unor mari companii.

 • Liviu Stoica, Rasvan Dobos – Desenul in arhitectura, Bucuresti 2010, ISBN 978-973-0-08380-4
 • Liviu Stoica– Desenul perspectivei in arhitectura, Bucuresti 2011, ISBN 978-973-0-09587-6
 • Liviu Stoica– Desenul digital in arhitectura, Bucuresti 2011, ISBN 978-973-0-10574-2
 • Liviu Stoica– Arhitectura locuintei, Bucuresti 2012, ISBN 978-973-0-13583-1
 • Achiței, Gheorghe - Frumosul dincolo de Artă, Ed. Meridiane, 1988 București (în limba română)
 • Constantin, Paul - Industrial Design, arta formelor utile, Ed. Meridiane, București 1973 (în limba română)
 • McDermott, Catherine - Essential Design, Bloomsbury Publishing, Londra 1992 (în limba engleză)
Design grafic japonez
 • Arhitectură
 • Design auto
 • Design clasic
 • Design combinatorial teorie ce privește existența și constuirea unor seturi de sisteme care au proprietăți numerice specifice
 • Design al comunicării
 • Design asistat pe calculator acoperă schițele și alte formi de modelare
 • Design de experimente
 • Cercetare design caută să înțeleagă designul în toate nenumăratele sale domenii
 • Design ambiental și design peisagistic
 • Design care tolerează erori
 • Design care tolerează greșeli
 • Design de modă
 • Design de jocuri
 • Design grafic
 • Design inclusiv
 • Design industrial
 • Design de informație
 • Design de instructaj
 • Design inteligent este o teorie creaționistă.
 • Design interactiv examinează rolul comportamentelor sădite în mediile umane
 • Design interior
 • Arhitectură de peisaj
 • Dezvoltare de produse noi
 • Design de pachete
 • Design participatoriu implică activ utilizatorii procesului de design.
 • Design de serviciu
 • Dezboltare de software
 • Design de sistem
 • Design teatral
 • Design universal
 • Web design
 • Probleme rele (include probleme economice, ambientale și politice)
 • Design exterior

Copyright