११ फरवरी


११ फरवरी-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्वाचत्वारिंशत्तमं (४२) दिनम् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३२३ दिनानि अवशिष्टानि ।

Other Languages

Copyright