११ सितम्बर


११ सितम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकचतुःपञ्चाशत्तमं (२५४) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकपञ्चपञ्चाशत्तमं (२५५) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १११ दिनानि अवशिष्टानि ।

Other Languages

Copyright