A.M.D.G.

A.M.D.G. je akronim za latinski izraz "Ad maiorem Dei gloriam", što znači: "Na veću slavu Božju". To je tradicionalno geslo isusovaca.

Copyright