Eugani

Eugani
Euganei
Brda Colli Euganei pored Padove
Brda Colli Euganei pored Padove
Država  Italija

Eugani (latinski: Euganei, Euganeorum, grčki: εὐγενεῖς što je značilo dobrog roda) je ime drevnog italskog naroda o čijem se postojanju ni danas nezna baš puno.[1]

Antički pisci zabilježili su pored Etrušćana i Veneta još dvije glavne etničke grupe koje su živjele na području Sjeverne Italije; - Eugane koji su nastanjivali Dolinu Poa i prve obronke Alpa i Rete po kotlinama Trentina-Alto Adiga.[1]

Pretpostavljalo se da su govorili etrurski ili neki ilirski jezik.[1]

Kasnije su otkriveni natpisi u dolini rijeke Adige imaju dijalekt koji pokazuje neke sličnosti sa etrurskim. Neki naučnici u tom vide miješanje lokalnih i etrurskih elemenata, dok drugi u tom vide autohtoni indoevropski jezik.[1]


Copyright