Keson

Termin keson ima više značenja.

  • Keson je zatvorena podvodna struktura.
  • Keson je tip dubokog temelja.
  • Kesonska bolest je dekompresiona bolest.

Copyright