Suurlaid

Suurlaid je mali nenaseljeni otok Zapadnoestonskog arhipelaga koji leži u Riškom zaljevu, južno od otoka Muhu, od kog ga dijeli tjesnac širok 500 metara.[1]

Otok ima površinu od 1,9 km², a visok je 2,1 metra.[1] Dužina njegove obalne crte iznosi 1,213 km.[2]

Obrastao je pretežno travom, a ima i mali šumarak.[1]

Suurlaid administrativno podpada pod ruralnu parohiju Muhu.[3]

Copyright