Česko-Slovenská filmová databáza

Česko-Slovenská filmová databáza (čes. Česko-Slovenská filmová databáze, skratka ČSFD) je internetová databáza informácií o filmových dielachtelevíznych reláciách, hercoch, moderátorochfilmároch (režiséroch, kameramanoch a pod.). Webové sídlo založil filmový novinár Martin Pomothy v roku 2001 a od roku 2006 ho prevádzkuje prostredníctvom ním vlastnenej a vedenej spoločnosti POMO Media Group s.r.o. so sídlom v Prahe-Vinohradoch.[1][2]

ČSFD okrem toho obsahuje aktuality zo sveta filmu a televízie a informácie o premiérách v kinách v Česku a na Slovensku. Od Internet movie database sa okrem lepšieho pokrytia českej a slovenskej filmovej a televíznej scény líši aj v tom, že používateľom umožňuje viesť si prehľad vlastnej filmotéky. Na druhej strane v popisoch filmov na ČSFD chýba zoznam úloh pri jednotlivých hercoch, čo umožňuje napr. konkurenčný web České filmové nebe.

V roku 2009 pravdepodobne český alebo slovenský haker vystupujúci pod pseudonymom igigi (neskôr nazývaný Tom[3]) využil SQL injection a prenikol do databázy používateľov, kde získal prihlasovacie údaje 187 000 používateľov (prihlasovacie mená, e-mailové adresy, heslá v haši). Prevádzkovateľ webu M. Pomothy používateľom rozoslal e-mail, v ktorom ich požiadal o zmenu hesiel z dôvodu „prevodu archivácie hesiel do nového systému“, avšak nezmienil sa o úniku ich údajov.[4][5][6]

Copyright