Afektácia (filozofia)

Afektácia alebo afekcia je pôsobenie predmetu na zmyslové orgány. Všetky obsahy vedomia, ktoré vznikajú prostredníctvom afekcie, afikovaním zmyslov, t. j. zo strany veci osebe, sú empirické, iba zmyslové, náhodné.

Podľa I. Kanta je afektácia fyzikálno-empirické pôsobenie veci osebe, ktorého neempirickým účinkom je skúsenosť.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
Spanish Language Wiki.svg Tento článok je zatiaľ „výhonok“. Pomôž Wikipédii tým, že ho doplníš a rozšíriš.

Other Languages

Copyright