Bachelor of Music

Bachelor of Music (skrátene B.M., BM, B.Mus, BMus, Mus.B alebo Mus.Bac; doslovne bakalár hudby) je akademický titul, ktorý vydáva vysoká škola, univerzita alebo konzervatórium po ukončení hudobného študijného programu. V Spojených štátoch je to odborný titul a väčšina práce pozostáva z predpísaných hudobných stupňov a štúdia aplikovanej hudby, ktorá si zvyčajne vyžaduje znalosti nástrojov, hlasu alebo orchestra. V Kanade je B.M. často považovaný za postgraduálne vzdelávanie. Programy zvyčajne trvajú tri až štyri a pol roka.

Titul môže byť udelený za vystupovanie, hudobnú výchovu, kompozíciu, hudobnú teóriu, muzikológiu / hudobnú históriu (muzikologický stupeň vzdelania môže byť skôr Bachelor of Arts (B.A.) než B.M.) hudobné technológie, muzikoterapia, posvätná hudba, zábavný priemysel / hudobný priemysel, zábava, hudobná produkcia alebo jazzové štúdiá. V roku 2010 niektoré univerzity začali ponúkať stupne z Music Composition with Technology, medzi ktoré patria stupne teórie a tradičnej muzikológie a stupne zvukového nahrávania a kompozície založené na digitálnych technológiách.

V Spojenom kráľovstve je Bachelor of Music spravidla trojročný bakalársky titul (alebo štyri roky v Škótsku) a skladá sa zo širokého spektra študijných odborov (zvyčajne medzi vystupovaním, kompozíciou, hudobnou teóriou, muzikológiou / hudobnou históriou), ale na University of Oxford[1] a na University of Cambridge[2] je to jednoročný postgraduálny titul, ktorý možno získať iba vtedy, ak má študent hudobný titul s vyznamenaním z týchto univerzít; študijný program je na filozofickej fakulte a vedie k Bachelor of Arts (a následne k Master of Arts (Oxbridge)).

Po mene držiteľa titulu, ako je to na vizitke alebo životopise, je titul skrátený rôznymi spôsobmi, vrátane: B.M., BM, B.Mus, BMus, Mus.B alebo Mus.Bac. Niektorí príjemcovia pridávajú skratku aj pre názov inštitúcie, ktorá titul udelila, napr. „Susan Bhattara, B.Mus. (Oxon)“; Oxon je latinská skratka pre University of Oxford.

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bachelor of Music na talianskej Wikipédii.

Other Languages

Copyright