Hudobný nástroj

Hudobný nástroj je zariadenie skonštruované alebo pozmenené na účely tvorby hudby. V podstate každý nástroj, ktorý dokáže vylúdiť zvuk a môže byť nejakým spôsobom kontrolovaný hudobníkom môžeme považovať za hudobný nástroj. Na hudobných nástrojoch môžeme hrať sólovo alebo ich kombinovať. Líšia sa materiálom, z ktorého sú vyrobené, zvukom, tvarom a spôsobom hry na nich.

  • Bicie nástroje: Zdôrazňujú najmä rytmickú stránku hudby. Rozdeľujeme ich podľa toho, či ich možno ladiť, alebo či majú stály nemenný tón istej výšky:
    • Bicie nástroje, ktoré je možno ladiť: Môžeme ich naladiť podľa nôt, ktoré chceme hrať. Sú to najmä tympany, xylofón, vibrafón, čelesta a iné.
    • Bicie nástroje s nemenným tónom: Nemôžeme zmeniť tón, ktorý vydajú. Patria sem činely, triangel, rôzne veľké bubny, kastanety, tamburína, gong a iné.
  • Elektronické hudobné nástroje: Tieto nástroje vytvárajú zvuk pomocou elektronických zariadení a elektrického prúdu. Svojim tvarom často napodobňujú ostatné nástroje najmä gitary, klávesy alebo bubny.
  • Hlas: Ľudský hlas je vo svojej podstate hudobným nástrojom. Zvuk vzniká, keď vzduch vydýchnutý z pľúc rozochveje hlasivky. Frekvencia vydaného zvuku môže byť kontrolovaná napätím hlasiviek a farba formáciou hlasového traktu.

Všetky druhy hudobných nástrojov, snáď s výnimkou elektronických, sa spomínajú už v starovekých písomnostiach ako sú egyptské zvitky alebo Biblia. Prvé nástroje vyrobené z kostí pochádzajú už cca. spred 9 000 rokov.

Other Languages

Copyright