Normatívny systém

Normatívny systém je súbor hodnôt, ktorý reguluje ľudské správanie pričom sú tieto hodnoty vyžadované normami.

Normy tak plnia funkciu ochrany ale aj nástroja realizácie hodnôt. Medzi najznámejšie súbory hodnôt a teda aj noriem patrí právo, morálka, politika či technické normy. Zásadne sa rozlišujú právne a neprávne normatívne systémy. Na rozdiel od právnych, neprávne systémy používajú iné prostriedky donútenia než štátne donútenie, nemajú vopred ustanovenú či štátom záväzne vyžadovanú formu a na rozdiel od monizmu práva sa realizuje formou normatívneho pluralizmu.

Other Languages

Copyright