Predmet

Predmet alebo objekt môže byť:

Predmet môže byť:

Objekt môže byť:

Copyright