Prepis

Prepis alebo transkripcia môže byť:

 • v jazykovede a literatúre:
  • pozri transkripcia (jazykoveda)
  • prevod textu do iného pravopisu, do blízkeho jazyka (teda preklad do blízkeho jazyka) alebo do novšej spisovnej normy
  • prevod do iného umeleckého žánru (napr. televízny prepis poviedky)
 • v hudbe: úprava skladby pre iné obsadenie, pozri transkripcia (úprava skladby)

Prepis môže byť aj:

 • chyba pri prepisovaní[1]
 • v práve: písomný prevod majetku na inú osobu,[1] pozri prepis (právo)
 • prepracovanie literárneho diela na televíznu hru alebo inú formu exploatácie literárnej predlohy[2]
 • v technike: technické prenesenie obrazového alebo zvukového signálu z jedného zdroja na druhý (napr. prepis z kinematografického filmu na televízny magnetický záznam),[2] pozri prepis (technika)

Transkripcia môže byť aj:

 • v biochémii: prepis genetických informácií z DNA pomocou RNA, pozri transkripcia (genetika)
 • v hudbe: grafický záznam znejúcej hudby

Copyright