Prepis z kórejského písma do latinky

Na prepis kórejského písma do latinky existuje viacero systémov - viacero kórejských, anglických, slovenských, nemeckých a podobne. Uvedené sú príklady a na porovnanie prepis do ruskej cyriliky.

 • Juhokórejský prepis z kórejského písma do latinky z roku 1959 (Systém Ministerstva školstva z roku 1959) (šiesty stĺpec tu [1])
 • Juhokórejský prepis z kórejského písma do latinky z roku 1984 (Systém Ministerstva školstva z roku 1984) - de facto len mierne modifikovaný McCunov-Reischauerov systém
 • Revidovaný prepis z kórejského písma do latinky (z roku 2000 [2])
 • Severokórejský prepis z kórejského písma do latinky z roku 1956 (modifikovaný v roku 1986)
 • Severokórejský prepis z kórejského písma do latinky z roku 1992 (modifikovaný v roku 2002; [3])
 • McCunov-Reischauerov systém ([4], [5], [6])
 • Yalovský Martinov systém ([7])
 • Systém US Library of Congress [8] (podobný McCunovmu-Reischauerovmu systému)
 • Systém BGN/PCGN [9] (upravený McCunov-Reischauerov systém)
 • ISO/TR 11941([10])

Autorom je J. Genzor. Online verzia je tu [11] Kap. VII. 3.3.

Nasleduje to isté doplnené o kórejské hlásky (prvý stĺpec tabuľky) a niektoré ďalšie doplnenia (len pre slovenský a anglický systém) vyznačené hranatou zátvorkou. (Ani s týmito doplneniami tabuľka nezobrazuje úplne všetky výnimky a podrobnosti, ale vzhľadom na to, že na praktické účely stačí vždy len mechanicky previesť latinské písmeno podľa systému MacCune-Reischauer na analogické slovenské písmeno, nie je ani veľmi potrebné tieto varianty v tabuľke dopodrobna rozvádzať, lebo prevod z anglického na slovenské písmeno je stále rovnakého druhu):

Hangul Kórejský
prepis[pozn 1]
Slovenský
prepis
Anglický
prepis
(McCunov-
Reischauerov s.)
Ruský prepis
(Koncevičov s.)
g k,g [,ng, g] k,g [,ng, 'g] к,г
gg kk kk кк
n n [,l] n [,l] н
d t,d t,d т,д
dd tt tt тт
l,r l,r [,n] l,r [,n] л,р
m m m м
b p,b [,m] p,b [,m] п,б
bb pp pp пп
s s s c
ss ss ss cc
[pozn 2] ng ng
[na zač. slab. sa neprepisuje]
ng
[na zač. slab. sa neprepisuje]
н
j č,dž ch,j ч,чж
jj čč tch чч
ch čch ch’ чx,ц
k kch k’ кx
t tch t’ тx
p pch p’ пx
h h h x
a a a a
ae ä ae э,aй
ya ja ya я
yae yae йэ
eo o ŏ o,e
e e e e
yeo jo ё,e
ye je ye e
o o o o
wa wa wa вa
wae wae вэ
oe ö oe
yo jo yo ё
u u u у
weo wo вo
we we we вe
wi ü wi ви
yu ju yu ю
eu u ŭ ы
eui ui
alebo i
ŭi ый
i i i и

Poznámky:

 • V osobných (t.j. "krstných") menách sa slabiky oddeľujú spojovníkom (ako v čínštine). V iných slovách sa slabiky spojovníkom neoddeľujú (ale môžu sa alternatívne oddeliť spojovníkom generické výrazy na konci geografického názvu, napr. Päktusan (Päktu-san), Päktusančchongnjonson (Päktusančchongnjon-son).
 • Časté juhokórejské priezvisko (ak je zapísané v tvare) ㅇㅣ sa do slovenčiny prepisuje úplne normálne, t.j. ako "I" (a nie Ji, Ri či Li, čo by boli zdanlivé ekvivalenty k tradičnému anglickému prepisu Yi, Rhee/Ri či Lee).
 1. Ide o juhokórejský systém Ministerstva školstva z roku 1959
 2. Porov. napr. http://en.wiktionary.org/wiki/%E3%85%87

Copyright