Spoločnosť Ježišova

Spoločnosť Ježišova

znak Jezuitov
Základné informácie
Krátky názov SJ, Jezuiti
Motto Ad maiorem Dei gloriam
(tj. „K väčšej sláve Božej“)
Vznik 27. september 1540
Typ Katolícky rehoľný rád
Ústredie Borgo S. Spirito 4, C.P. 6139, 00195 Rím-Prati, Taliansko
Ďalšie informácie
Generálny predstavený Arturo Sosa (od r. 2016)
Zakladatelia sv. Ignác z Loyoly
sv. František Xaverský
sv. Peter Faber
Hlavný orgán Generálna kúria
Rodičovská organizácia Katolícka cirkev
Webstránka sjcuria.global
jezuiti.sk
Bazilika v Loyole. Rodisko sv. Ignáca z Loyoly.

Spoločnosť Ježišova (lat. Societas Jesu – skratka SJ) alebo Rád jezuitov alebo Jezuiti je najväčší rímskokatolícky rehoľný rád. V súčasnosti má okolo 20 000 členov. Jej činnosť sa sústreďuje na oblasť misií, vedy a pastorácie. Rehoľníci zo Spoločnosti Ježišovej na Slovensku si za meno píšu skratku SJ (vo svete sa používa aj SI a v Česku TJ). Táto mužská rehoľa nemá paralelnú ženskú vetvu, hoci sa mylne spája so ženskou Congregatio Jesu.

Spoločnosť Ježišovu založil Ignác z Loyoly v roku 1534. Bol prvým hlavným predstaveným rehole, ktorý sa nazýva generál. Rehoľu ústne schválil pápež Pavol III. 3. septembra 1539 a cirkevnoprávne ju potvrdil bulou Regimini militantis Ecclesiae dňa 27. septembra 1540. Spoločnosť Ježišova bola v rokoch 1773 – 1814 po vonkajšom nátlaku (dočasne) zrušená.

Cirkevnoprávne potvrdenie rehole pápežskou bulou Regimini militantis Ecclesiae.
Najznámejší znak Spoločnosti Ježišovej

1491 - 1700

1700 - 1900

1900 - súčasnosť

Vnútornú charakteristiku jezuitov najviac ovplyvňuje Ignácova kniha duchovných cvičení, exercicií. Z nej vychádzajú stanovy rádu. Pôsobnosť jezuitov je kdekoľvek kde ich pošle pápež, ktorému venujú svoj osobitný štvrtý sľub poslušnosti, ktorý pridávajú k zvyčajným trom rehoľným sľubom (chudoby, čistoty a poslušnosti). Najvyšším predstaviteľom rádu je generál, ktorý sa volí doživotne a sídli v Ríme.

Proces prijímania kandidátov začína dvojročným noviciátom, po ktorom novic skladá tri rehoľné sľuby. Definitívne prijatie nastáva po najmenej desiatich rokoch v ráde a po treťom skúšobnom roku. Generálny predstavený dovoľuje väčšine členov zložiť štvrtý sľub (poslušnosť pápežovi).

Vzhľadom na charakter činnosti Spoločnosti Ježišovej sa jej členovia necítia byť viazaní povinnosťou spoločnej modlitby v chóre.

Trnavská rezidencia Spoločnosti Ježišovej.

Jezuiti pôsobia v 8 domoch:

Bratislava
Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, kde sídli slovenský provinciál, ktorým je od 11. mája 2014 P. Rudolf Uher SJ.
Úrad prebral od P.  Petra Bujka SJ., ktorý zomrel vo veku 45 rokov 3. septembra 2013.
Redakcie časopisov: POSOL, Viera a Život, Jezuiti dnes
Spravovanie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
Školastikát Spoločnosti Ježišovej, kde mladí jezuiti sa pripravujú na svoje poslanie
Ivanka pri Dunaji
Duchovné centrum "Loyola"
Komunita seniorov, kde sú starší kňazi a bratia ale aj jezuitskí dobrovoľníci
Trnava
Vydavateľstvo Dobrá kniha, ktorá sa snaží tlačovým apoštolátom ovplyvňovať veriacich
jezuiti v tomto meste sú poverení pastoráciou vysokoškolákov
Piešťany
Exercičný dom Spoločnosti Ježišovej, kde sa dávajú duchovné cvičenia sv. Ignáca
Ružomberok
Noviciát Spoločnosti Ježišovej, kde sa mladí ľudia pripravujú na vstup do Spoločnosti Ježišovej
Jezuiti vypomáhajú v pastorácii vysokoškolákov
Prešov
Exercičný dom sv. Ignáca dom, kde sa dávajú duchovné cvičenia sv. Ignáca
Košice
Internát pre Gymnázium Tomáša Akvinského
Centrum Východ-Západ – prepájanie spirituality východu a západu.
kardinál Jorge Marion Bergoglio (neskorší pápež František) v roku 2008
kardinál Tomáš Špidlík
Arcibiskup Ján Babjak SJ na liturgii v Prešove.

Generálni predstavení

Svätí a blahoslavení

K 1. januáru 2003 mala Spoločnosť Ježišova vyhlásených 48 svätých (34 mučeníkov a 14 vyznávačov) a 148 blahoslavených (139 mučeníkov a 9 vyznávačov).

Vo svete

Na Slovensku

Niekedy je možné sa stretnúť s preneseným slovným spojením „jezuita“ - čo znamená cieľavedomý, dobrý manipulátor, namyslený.

  • "Jezuiti : Spoločnosť Ježišova (SJ)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 65-69. ISBN 80-7141-183-3
  • "Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité." In: ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. s. 83-86. ISBN 80-7192-222-6
  • CSONTOS, Ladislav (ed.): Jezuitské školstvo včera a dnes : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. októbra 2006 v Trnave. Trnava : Dobrá kniha pre Ústav dejín Trnavskej univerzity a pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity, 2006, 215 s. ISBN 80-7141-545-6

Copyright