Výskum

Výskum je bádanie, skúmanie (obyčajne vedecké), v ktorom ide o poznanie doposiaľ nepoznaných skutočností na základe analýzy skutočností už známych. Vo vede sa zvykne rozlišovať základný výskum a aplikovaný výskum, experimentálny a teoretický, individuálny a tímový atď.

Výskum je systematická tvorivá vedecká činnosť, ktorej cieľom je poznať príčiny a podmienky existencie konkrétnych prírodných a spoločenských javov. Výskum sa usiluje o poznanie skutočností doposiaľ nepoznaných na podklade analýzy skutočností už známych. Rozoznávame dve základné kategórie výskumov:

  • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Výskum
  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Výskum
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Copyright