Montrealski sporazum

Montrealski sporazum o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (angleško Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer) je mednarodni sporazum o zmanjševanju in prenehanju uporabe ozonu nevarnih snovi.

Montrealski sporazum z dopolnitvami pomeni prvi vzorčen primer celovitega reševanja enega izmed najpomembnejših emisijskih problemov našega planeta.

Sporazum je bil sprejet 16. septembra 1987, veljati pa je pričel 1.1.1989.

Na področju Slovenije se akt uporablja od 6.1.1991, ko je pričel veljati Zakon o ratifikaciji Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (Uradni list SFRJ-MP, št. 16-67/1990).

Slovenija je potrdila veljavnost konvencije s sprejemom Akta o notifikaciji nasledstva konvencij Organizacije Združenih narodov in konvencij sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Ur.l.RS-MP, 9/1992).

Copyright