Urejanje z navadnim izbiranjem

Urejanje z navadnim izbiranjem
Selection-Sort-Animation.gif
Grafični prikaz urejanja z navadnim izbiranjem
Osnovni podatki
Vrsta: algoritem za urejanje podatkov
Podatkovna struktura: tabela
Časovna zahtevnost
Zgornja meja zahtevnosti: O(n2)
Spodnja meja zahtevnosti: O(n2)
Pričakovana zahtevnost: O(n2)
Prostorska zahtevnost
Prostorska zahtevnost: O(1)


Urejanje z navadnim izbiranjem (angleško Selection sort) je algoritem za urejanje podatkov.

Deluje tako, da v neurejenem delu tabele najdemo najmanjši element in ga vstavimo na konec urejenega dela tabele.

Časovna zahtevnost algoritma je v vedno , prostorska zahtevnost pa je , saj urejamo na mestu.

Copyright