21 Nëntor

21 Nëntori është dita e 325-të e kalendarit gregorian (dita e 326-t në vitin e brishtë) - kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 40 ditë.


Ditët historike
Tetor · Nëntor · Dhjetor
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7
0 8 0 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


Other Languages

Copyright