Fletorja Zyrtare

Fletorja Zyrtare apo Gazeta Zyrtare është botim zyrtar i qeverive shtetërore. Në të botohen dokumentet zyrtare dhe aktet administrative të nivelit të lartë të shtetit përkatës.

Zakonisht në këto gazeta paraqiten : ligjet e shpallura nga Kuvendi ; Rezolutat e miratuara nga Kuvendi ; Rregullativat dhe aktet e tjera normative të Qeverisë dhe Ministrive; Marrëveshjet e karakterit ndërkombëtar.

Society.svg Ky artikull në lidhje me Politika është i cunguar. Mund të ndihmoni Wikipedinë duke e përmirësuar.


  • Fletorja Zyrtare e Shqipërisë
  • Gazeta Zyrtare e Greqisë
  • Gazeta Zyrtare e Kosovës
  • Gazeta Zyrtare e Malit të Zi
  • Gazeta Zyrtare e Maqedonisë
  • Gazeta Zyrtare e Serbisë

Copyright