Konfiskimi

Konfiskimi është term juridik që përdoret për pasurin e marrë prej personave shtetas të një vendi nga zyrtarët e shteti përkatës që në shumtën e rasteve është Policia.

Copyright