Stampa:Citim i duhur

[nevojitet citimi] Kjo stampë shërben për të shënjuar tekstin i cili ka nevojë për ripunim ose për citim. Cn= Citim i nevojshëm
{{Cn|Këtu nevoitet citim}} ndërsa këtu jo do të paraqitej [nevojitet citimi]ndërsa këtu jo.
Pra përdor {{Cn| Teksti që ka nevojë për citim }}

Other Languages

Copyright