Полузатворен самогласник

Полузатворен самогласник је врста самогласника где најподигнутији дио језика се налази две трећине од горњег дела усне шупљине од затвореног самогласника до средњег самогласника. Користи се у неким језицима.

Идентификовано је 6 полузатворених самогласника, и у Међународној фонетској азбуци се обележавају следећим знаковима:

  • Полузатворен предњи нелабијализован самогласник [e]
  • Полузатворен предњи лабијализован самогласник [ø]
  • Полузатворен средњи нелабијализован самогласник [ɘ]
  • Полузатворен средњи лабијализован самогласник [ɵ]
  • Полузатворен задњи нелабијализован самогласник [ɤ]
  • Полузатворен задњи лабијализован самогласник [o]

Copyright