Örja kyrka

Örja kyrka är en dekonsekrerad kyrkobyggnad i Örja. Den var tidigare församlingskyrka i Örja församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan stod färdig 1868 efter ritningar av Otto August Mankell och ersatte då en äldre medeltida sen-romansk kyrka. Under golven av den gamla "Assemunda-kyrkan", under den nya kyrkan ligger ett antal personer begravda. De äldsta skall vara från medeltiden och en del från stormaktstiden och framåt. Den nya kyrkan är byggd i nygotisk stil av gult tegel och har ett tresidigt kor i öster och torn i väster.

Sedan 2003 är kyrkan stängd och den 18 oktober 2004 beslutade Lunds stift att kyrkan skulle tas ur bruk. Anledningen till detta var att för få besökte kyrkans gudstjänster och att kyrkan börjat förfalla, varför den avsakraliserades 2005. Församlingen ansökte därefter om att få riva kyrkan men hoppades kunna sälja den till lämplig intressent.[1] År 2012 såldes kyrkan till en privatperson för en krona.[2]

Orgel

  • 1875 byggde Anders Victor Lundahl, Malmö en orgel med 16 stämmor.
  • Den nuvarande orgeln byggdes 1938 av Th Frobenius & Co, Lyngby, Danmark och är en pneumatisk orgel. Den har fria och fasta kombinationer.
Huvudverk I Svällverk II Pedal Koppel
Borduna 16´ Gedackt 8´ Subbas 16´ I/P
Principal 8´ Rörflöjt 4' Principal 8' II/P
Rörflöjt 8' Nasard 2 2/3' Gedacktflöjt 8' II/I
Oktava 4' Flageolet 2' Oktava 4' II 4'/I
Kvinta 2 2/3' Ters 1 3/5' II 4'/P
Oktava 2' Cimbel 3 chor
Mixtur 5 chor Krumhorn 8'
Trumpet 8' Crescendosvällare

Other Languages

Copyright