1435

1435 (MCDXXXV) var ett normalår som började en lördag i den Julianska kalendern.

Januari

Februari

Maj

  • 3 maj – Förhandlingarna mellan kung Erik och det svenska rådet avslutas med Halmstadsrecessen. Däri beslutas, att Erik åter skall tas till svensk kung, mot att han följer svenska lagar och accepterar diverse andra eftergifter.

Juni

Juli

  • 15 och 17 juli – Fred sluts med holsteinarna och hansestäderna i Vordingborg, varvid den 25 år långa konflikten om Schleswig äntligen avslutas.
  • Juli – Hansestädernas handelsprivilegier i Norden erkänns.

Oktober

December

Okänt datum

  • Våren – En beskickning avgår till Köpenhamn för förhandlingar med kung Erik av Pommern.
  • Vid ett möte i Uppsala är man tveksam till Eriks återtagande, eftersom landslagen förbjuder kungen att sätta utländska herrar på slotten. Om Erik inte accpeterar detta skall man ej återta honom som kung utan bekämpa honom.
  • Engelbrekt låter påbörja en kanal från Mälaren till Saltsjön, vilken dock aldrig kommer att färdigställas.
  • En staty av Heliga Birgitta invigs i Vadstena kloster. Detta anses vara den främsta, ännu bevarade statyn av henne.
  • Frankrike och Burgund försonas i Arras.

Fotnoter

  1. ^ World Statesmen (läst 6 april 2011)

Other Languages

Copyright