1600-talet

1600-talet var ett århundrade inom den kristna-västerländska tideräkningen, som varade mellan 1 januari 1600 och 31 december 1699.

1611 konstruerar Galileo Galilei det astronomiska refraktorteleskopet. Genom iakttagelser gjorda med detta kan han bekräfta att Copernicus heliocentriska världsbild med solen i centrum stämmer. Bilden visar Christoph Scheiner när han upptäcker solfläckar. Illustration ur hans bok Rosa Ursina sive Sol 1630.

Jämsides med begreppet 1600-tal används även uttrycken 17:e århundradet eller 17:e seklet. Det innebär antingen "tidsperiod med samma århundradesiffra" alternativt "hundraårsperiodensperioden 1601–1700". 1600-talet är i svenskan, i vanligt språkbruk, samma sak som sjuttonde seklet/århundradet, det vill säga åren 1600–1699. I kronologiska sammanhang är dock 17:e århundradet åren 1601–1700.[1]

Drottning Kristina, målning av Sébastien Bourdon 1653.
Engelsk–holländska kriget 1653.
Tåget över Bält, målning av J P Lemke, ca 1685.
Wien belägras av turkarna 1683.
Descartes, målning av Frans Hals 1649.
Heliocentrisk världsbild 1660.
Heliga Teresa av Bernini 1652.
Anatomilektionen av Rembrandt 1632.
Purcell 1695.

Krig och politik

Litteratur, filosofi och nya teorier

Teknik och vetenskap

Konst

 • Barocken är den dominerande stilriktiningen under seklet.
  • Caravaggio (1571–1610), italiensk konstnär.
  • Rubens (1577–1640), flamländsk målare.
  • Frans Hals (1580–1660), holländsk målare.
  • George de la Tour (1593–1652), fransk konstnär.
  • Poussin (1594–1665), fransk målare.
  • Bernini (1598–1680), italiensk skulptör och arkitekt.
  • Borromini (1599–1667), italiensk konstnär och arkitekt.
  • Velázquez (1599–1660), spansk målare.
  • Rembrandt (1606–1669), holländsk målare.
  • Ruysdael (1628–1682), holländsk målare.
  • Vermeer (1632–1675), holländsk målare.
  • Ehrenstrahl (1628–1698), svensk målare.

Arkitektur

Musik

 • Monteverdi (1567–1643), italiensk operakompositör.
 • Lully (1632–1687), fransk-italiensk kompositör.
 • Buxtehude (1637–1707), tysk-dansk kompositör
 • Purcell (1659–1695), engelsk kompositör.
 • Bach (1685–1750), tysk kompositör.

Fotnoter

Other Languages

Copyright