1800-talet

Världskarta från 1891 med de europeiska staternas besittningar markerade. Det Brittiska imperiet är seklets stormakt. Kartans nollmeridian passerar genom Greenwich, såsom beslutats vid den internationella meridiankonferensen 1884.

1800-talet är perioden från 1 januari 1800 till 31 december 1899. Viktig utveckling var industrialismens införande i västvärlden, liberala politiska reformer och slaveriets avskaffande. Ibland talar man numera om det långa 1800-talet.

Napoleon har abdikerat.
Medaljong mot slaveriet.
Amerikanska inbördeskriget.
Barrikader i Paris 1871.
"Järnkanslern" Bismarck 1815-98, ambrotypi 1874.
Charles Darwin.
"Ottomotorn" började tillverkas 1867.
Allegori över industrin, Goya 1805.
Friheten på barrikaderna, Delacroix 1830.
Impression, Monet 1872.
Porträtt av Venny Soldan, Hanna Pauli cirka 1880.
Grieg 1876.
Gerorge Sands & Chopin, Delacroix cirka 1837.
Jane Austen, cirka 1810.
Carl Jonas Love Almqvist, cirka 1835.
Walt Whitman, daguerrotypi 1854.
Dostojevskij, 1879.
Strindberg, foto cirka 1900.

Filosofi och nya teorier

Teknik, transport & vetenskap

Litteratur, konst och musik

Under 1800-talet övergår nyklassicismen och romantiken i det som kallas realismen (18301860). I slutet av seklet fördjupas realismen dels till naturalism, dels till den mer poetiska impressionismen. Delvis som om en reaktion mot den ibland dogmatiska naturalismen och den verklighetsförankrade impressionismen uppstår symbolismen. Romantik och impressionism präglar även seklets musik. Alla konstarter påverkas dessutom av tidens nationalromantiska strömningar.

Albert Einstein som barn

Other Languages

Copyright