Affärsman

Affärsman (om man) eller affärskvinna[1] (om kvinna) är en person som sköter om kontakter och affärsuppgörelser[2][särskiljning behövs] samt ofta innehar en högre post i ett företag och gör affärer med andra företag. Termen affärsman syftar på en person som, oftast yrkesmässigt, och under knapp tid gör stora eller många affärer. En förutsättning för att kallas affärsman är att verksamhetens mål är lönsamhet.

Copyright