Björneborgarnas marsch

Björneborgarnas marsch
Björneborgarnas marsch, akvarell av Albert Edelfelt från 1900.jpg
Björneborgarnas marsch, akvarell av Albert Edelfelt 1892.
Originalspråk Sverige Svenska
Kompositör Okänd
Textförfattare Johan Ludvig Runeberg

Björneborgarnas marsch (finska: Porilaisten marssi) är en svensk militärmarsch från 1700-talet av en okänd kompositör. Idag används marschen främst i Finland och är sedan 1918 det finska försvarets paradmarsch. I Finland får den endast framföras i militära och andra högtidliga sammanhang, som exempelvis vid finska presidentens festceremonier och vid utlysandet av julfriden i Åbo.[1] Marschen spelas också för att hedra finländsk guldmedalj i olympiska spelen.[2]

Till denna musik skrev den finlandssvenske skalden Johan Ludvig Runeberg en text (med dåtida stavning: Björneborgarnes marsch) som ingår som den andra dikten i andra samlingen av Fänrik Ståls sägner. Den finlandssvenske skalden Zacharias Topelius har berättat om dess tillkomst. Benämningen "Björneborgarna" avser soldater ur Björneborgs regemente.[3][4]

Svenska[5]

Finska

Björneborgarnas marsch har en central roll i romanen Samhällsbärarna av Leif GW Persson.

Noter

Copyright