Delstatlig åklagare i USA

Tjänstetecken för en Assistant District Attorney i New York County i delstaten med samma namn.

En delstatlig åklagare i USA (som vanligen bör titeln District Attorney, men benämningarna varierar) är en åklagare som för åtal i delstatliga domstolar under respektive delstats lagstiftning och jurisdiktion i USA. Vanligen finns det ett åklagarämbete för varje county.[1][2]

Delstatliga åklagare finns parallellt med och ska inte förväxlas med federala åklagare som för åtal i federal domstol.[3]

District Attorney (distriktsåklagare, eller vad titeln i respektive delstat är, se nedan) kan avse dels själva ämbetet som chefsåklagaren för varje åklagarämbete, men även organisationen runt denne och dennes medarbetare. Beroende på delstat är chefsåklagaren antingen folkvald eller utsedd av guvernören. En chefssåklagare vid ett större ämbete leder vanligen en stab av åklagare, som oftast kallas biträdande distriktsåklagare (Assistant District Attorney, ADA). De flesta åtal delegeras till en eller flera ADA, där chefsåklagaren enbart för åtal i de viktigaste fallen och har det övergripande ansvaret för åklagarämbetet.

Titlarna för delstatliga åklagare varierar från delstat till delstat. District Attorney är vanligast överlag, men det finns även titlar som County Attorney, Prosecuting Attorney (i Michigan, Indiana, Hawaii och West Virginia), County Prosecutor, State Attorney, State's Attorney, State Prosecutor, Commonwealth's Attorney (i Virginia och Kentucky) eller District Attorney General (i Tennessee).

Sigill för distriktsåklagaren i Los Angeles County.

Uppgifterna för en delstatlig åklagare är oftast fastställda i lag och inkluderar att representera delstaten i straffrättsliga mål som ägde rum inom den egna jurisdiktionen, vanligen avgränsat med county men även särskilda juridiska distrikt förekommer. Det åtkommer en delstatlig åklagare att övertyga en åtalsjury (engelska: Grand jury) att ett åtal ska väckas mot någon.[1] Efter att en åtalsjury gett medgivande är det åklagarens plikt att föra delstatens talan i rättegång, eller att erbjuda den åtalade en plea bargain, i vilket åklagaren och den misstänkte genom sitt juridiska ombud, erkänner sig skyldig och förhandlar om en mer fördelaktig påföljd jämfört med vad utfallet sannolikt skulle bli i en genomförd rättegång.[4]

I vissa jurisdiktioner kan distriktsåklagare även agera som rättslig rådgivare för den lokala polisen.

En District Attorney (eller annan motsvarande titel enligt ovan) leder vid större kontor en stab av åklagare, det primära biträdet tituleras ofta Assistant District Attorney (ADA) och de lägre åklagarna tituleras ofta som Deputy District Attorney (DDA).

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, District attorney, tidigare version.

Noter

Copyright