Dramatiker

En dramatiker är en person som skriver teaterpjäser.[1] Motsvarande yrkesroll inom film, television, radio, datorspel och nya medier kallas oftast manusförfattare, även om arbetsuppgifterna är likartade. En äldre benämning för dramatiker var dramaturg, ett ord som i dagens svenska istället syftar på en teateranställd som granskar och anpassar en teaterpjäs för sceniskt uppförande.[2]

I Sverige är yrkesverksamma dramatiker organiserade i Dramatikerförbundet. Oftast är dramatiker frilansare och egenföretagare. I Sverige finns cirka 650 yrkesverksamma dramatiker och av dessa arbetar cirka hälften inom scen och hälften inom film och television.

Copyright