Estlandssvenska ortnamn

Äldre karta över västra Estland med svenska och tyska ortnamn
Kusttrakterna som beboddes av estlandssvenskar.
Meyerbaltikum.jpg

Estlandssvenska ortnamn förekommer framför allt i och i anknytning till de trakter där estlandssvenskarna har varit bosatta sedan 1100-talet, det så kallade Aiboland. Estlandssvenskarna var som flest under 1500-talet då de uppgick till cirka 12 000. Vid folkräkningen 1934 var antalet estlandssvenskar 7 641 personer. Nästan alla estlandssvenskar flydde till Sverige under andra världskriget och endast ett fåtal bor numera permanent i Estland.

Estlandssvenskarna var framför allt bosatta i Estlands kusttrakter och på öarna. Störst koncentration av estlandssvenskar fanns på Ormsö och i det dåvarande Nuckö kommun i landskapet Läänemaa (Wiek). På dessa platser är många estlandssvenska ortnamnen än idag officiella, antingen som enda ortnamn eller som alternativnamn till det estniska ortnamnet. Även på Rågöarna och Nargö i landskapet Harjumaa (Harrien) var estlandssvenskarna bosatta vilket det än idag finns tydliga spår av på officiella kartor. Detsamma gäller Runö i Rigabukten där estlandssvenskarna var i majoritet fram till andra världskriget. Historiskt har det även funnits många estlandssvenskar på Dagö, men år 1781 tvångsförflyttades flertalet (1 200 personer) till Gammalsvenskby i nuvarande Ukraina. Det finns därför få officiella svenska ortnamn på Dagö idag.

Det finns även svenska namn på estländska orter som ligger utanför det estlandssvenska kärnområdet. Dessa används framför allt i historiska texter såsom Nordisk familjebok och har ofta sitt ursprung i balttyskan. I modern svenska används vanligen de estniska ortnamnen för dessa platser, till exempel skriver man Tartu istället för Dorpat och Pärnu istället för Pernau.

Svenskt namn Estniskt namn Landskap Kommun Typ Källa
Moonsund Väinameri Havsområde D
Peipus Peipsi järv Insjö D
Virland (Wierland) Virumaa Landskap E
Harrien Harjumaa Harjumaa Landskap D
Ramö Rammu saar Harjumaa Jõelähtme Ö B
Kajal (Kegel) Keila Harjumaa Keila Stad E
Ekholm (Ekholmi) Mohni Harjumaa Kuusalu Ö B
Aklop (Apelka) Alliklepa Harjumaa Lääne-Harju By D
Bisagidbyn (Alskogbyn) Lepiku Harjumaa Lääne-Harju Tidigare by C
Brask Praski Harjumaa Lääne-Harju Tidigare by
Domers Tumermaa Harjumaa Lääne-Harju Tidigare by
Gräsgrund (Krassan, Krassgrund) Krassi saar Harjumaa Lääne-Harju Ö B
Keip Keibu Harjumaa Lääne-Harju By D
Keipviken Keibu laht Harjumaa Lääne-Harju Vik D
Kivra (Stora och Lilla Kivra) Kibru Harjumaa Lääne-Harju Tidigare by
Korkis Kurkse Harjumaa Lääne-Harju By D
Korsnäsudden Ristinina Harjumaa Lääne-Harju Udde D
Lilla Rågö (Österö) Väike-Pakri Harjumaa Lääne-Harju Ö B
Lillbyn Väikeküla Harjumaa Lääne-Harju Tidigare by C
Matsviken Paldiski (Pakri) laht Harjumaa Lääne-Harju Vik D
Näsbyn (Finsnäs) Vintse Harjumaa Lääne-Harju By D
Packer Pakri poolsaar Harjumaa Lääne-Harju Halvö D
Packerort Pakri pank Harjumaa Lääne-Harju Udde D
Padis Padise Harjumaa Lääne-Harju By D
Päts Pedase Harjumaa Lääne-Harju By
Rågervik (Rogervik) Paldiski Harjumaa Lääne-Harju Stad E
Sankt Mathias Madise Harjumaa Lääne-Harju By E
Stora Rågö (Västerö) Suur-Pakri Harjumaa Lääne-Harju Ö B
Storbyn Suurküla Harjumaa Lääne-Harju Tidigare by[1] C
Strandbyn (Åsbyn) Rannaküla Harjumaa Lääne-Harju Tidigare by CD
Tamas (Tammis) Tamse Harjumaa Lääne-Harju Tidigare by E
Uglas Ugla Harjumaa Lääne-Harju Tidigare by
Vippal Vihterpalu Harjumaa Lääne-Harju By D
Ängesbyn Änglema Harjumaa Lääne-Harju By
Domberget Toompea Harjumaa Tallinn Berg D
Reval (Räffle) Tallinn Harjumaa Tallinn Stad E
Revalsten Tallina madal Harjumaa Tallinn Grund D
Riddaregatan Rüütli Harjumaa Tallinn Gata E
Sankt Mikaelskyrkan Rootsi Mihklikirk Harjumaa Tallinn Kyrka E
Ulfsö (Ängö) Aegna Harjumaa Tallinn Ö D
Aponäs Haabneeme Harjumaa Viimsi Småköping E
Bakbyn (Lillbyn, Norrbyn) Tagaküla Harjumaa Viimsi By B
Gräsören Kräsuli Harjumaa Viimsi Ö D
Kockskär (Kokskär) Keri Harjumaa Viimsi Ö BD
Kummelskär Kumbli Harjumaa Viimsi Ö E
Lilla Vrangö Aksi Harjumaa Viimsi Ö C
Lillängen (Lillängin) Väikeheinamaa Harjumaa Viimsi By B
Nargö Naissaar Harjumaa Viimsi Ö B
Storbyn (Söderbyn) Lõunaküla Harjumaa Viimsi By B
Vrangö (Vrangelsholm) Prangli Harjumaa Viimsi Ö B
Buskby (Buskas) Puski Hiiumaa Dagö Tidigare by E
Dagerort Ristna nina / Kõpu poolsaar Hiiumaa Dagö Udde D
Dagö Hiiumaa Hiiumaa Dagö Ö D
Hohenholm Kõrgessaare Hiiumaa Dagö Småköping E
Hundsvik Mardihansu laht Hiiumaa Dagö Vik
Kärrdal (Kertell) Kärdla Hiiumaa Dagö Stad CE
Malmas Malvaste Hiiumaa Dagö By CE
Mutas (Muddas) Mudaste Hiiumaa Dagö By CE
Oxholm Kadakalaid Hiiumaa Dagö Ö D
Röicks Reigi Hiiumaa Dagö By E
Simpernäs Tahkuna nina Hiiumaa Dagö Udde E
Storhovet Suuremõisa Hiiumaa Dagö By E
Taknenäset Tahkuna poolsaar Hiiumaa Dagö Halvö E
Mutas Mudaste Hiiumaa Dagö By E
Nyslott Vasknarva Ida-Virumaa Alutaguse By E
Jerwen Järvamaa Järvamaa Landskap E
Weissenstein Paide Järvamaa Paide Stad E
Matsalviken Matsalu laht Läänemaa Vik
Wiek (Vik) Läänemaa Läänemaa Landskap D
Hapsal Haapsalu Läänemaa Hapsal Stad CD
Hapsalviken Haapsalu laht Läänemaa Hapsal Vik D
Hästholm Hobulaid Läänemaa Hapsal Ö B
Nyhovet Uuemõisa Läänemaa Hapsal Småköping
Rus (Rusby) Rohuküla Läänemaa Hapsal By E
Bergsby Tuksi Läänemaa Lääne-Nigula By B
Birkas Pürksi Läänemaa Lääne-Nigula By B
Bysholm Vööla Läänemaa Lääne-Nigula Tidigare by B
Bysholmsvike (Kroskesjön) Vööla meri Läänemaa Lääne-Nigula Insjö B
Bäckesjön Karjatse meri Läänemaa Lääne-Nigula Insjö B
Derhamn Dirhami Läänemaa Lääne-Nigula By B
Derskogen (Stora Derskogen) Metsküla Läänemaa Lääne-Nigula Tidigare by B
Dirslätt Aulepa Läänemaa Lääne-Nigula By B
Enby Einbi Läänemaa Lääne-Nigula By B
Flyvae Flyvae Läänemaa Lääne-Nigula Insjö A
Gambyn Vanaküla Läänemaa Lääne-Nigula By B
Gutanäs Kudani Läänemaa Lääne-Nigula By B
Harga (Stora och Lilla) Hara Läänemaa Lääne-Nigula By B
Imby (Ingeby) Ingküla Läänemaa Lääne-Nigula By D
Harboviken Hara laht Läänemaa Lääne-Nigula Vik D
Hosby Hosby Läänemaa Lääne-Nigula By A
Haversved Haversi Läänemaa Lääne-Nigula Tidigare by CD
Höbring Höbringi Läänemaa Lääne-Nigula By B
Klottorp Suur-Nõmmküla Läänemaa Lääne-Nigula By B
Kolnäs Kulani Läänemaa Lääne-Nigula Tidigare by CD
Kors Risti Läänemaa Lääne-Nigula Småköping E
Lukslaggen Luksi Läänemaa Lääne-Nigula Tidigare by D
Lyckholm Saare Läänemaa Lääne-Nigula By B
Neve (Naiva) Nõva Läänemaa Lääne-Nigula By D
Neveudden Tooma nina Läänemaa Lääne-Nigula Udde D
Nuckö Noarootsi Läänemaa Lääne-Nigula Halvö B
Nyby Niibi Läänemaa Lääne-Nigula By D
Nåtan Kudani järv Läänemaa Lääne-Nigula Insjö B
Odensholm Osmussaar Läänemaa Lääne-Nigula Ö B
Paj Pöia Läänemaa Lääne-Nigula Tidigare by D
Pasklep Paslepa Läänemaa Lääne-Nigula By B
Pasklepsviken Paslepa laht Läänemaa Lääne-Nigula Vik B
Persåker Väike-Nõmmküla Läänemaa Lääne-Nigula By B
Rickul (Rikul) Riguldi Läänemaa Lääne-Nigula By B
Ramsholm Ramsi poolsaar Läänemaa Lääne-Nigula Udde B
Roslep Rooslepa Läänemaa Lääne-Nigula By B
Rosta Roosta Läänemaa Lääne-Nigula Tidigare by D
Salk Salajõe Läänemaa Lääne-Nigula By D
Skåtabo groppa Tahu laht Läänemaa Lääne-Nigula Vik D
Skåtanäs Tahu Läänemaa Lääne-Nigula By B
Spithamn Spithami Läänemaa Lääne-Nigula By B
Spithamnsudden Põõsaspea neem Läänemaa Lääne-Nigula Udde D
Strandbyn (Neve/Naiva Strandby) Rannaküla Läänemaa Lääne-Nigula By D
Sutlep Sutlepa Läänemaa Lääne-Nigula By B
Sutlepsjön Sutlepa meri Läänemaa Lääne-Nigula Insjö B
Sändorträske Sendri järv Läänemaa Lääne-Nigula By B
Tällnäs Telise Läänemaa Lääne-Nigula By B
Ölbäck Elbiku Läänemaa Lääne-Nigula By B
Österby Österby Läänemaa Lääne-Nigula By A
Borrby Borrby Läänemaa Ormsö By A
Bussby Bussby Läänemaa Ormsö Tidigare by
Bynäs Bynäs Läänemaa Ormsö Tidigare by
Diby Diby Läänemaa Ormsö By A
Diby träske Diby järv Läänemaa Ormsö Insjö B
Fällarna Fällarna Läänemaa Ormsö By A
Förby Förby Läänemaa Ormsö By A
Hakebacken Hakebacken Läänemaa Ormsö Tidigare by
Hares (Gräsö) Harilaid Läänemaa Ormsö Ö D
Hares sund Hari kurk Läänemaa Ormsö Sund D
Hosby Hosby Läänemaa Ormsö By A
Hovsholmen (Magnushovs holm) Mõisaholm Läänemaa Ormsö Halvö
Hovsnäset (Magnushovs näs ) Mõisanina Läänemaa Ormsö Halvö
Hullo Hullo Läänemaa Ormsö By A
Hulloviken Hullo laht Läänemaa Ormsö Vik C
Kyrkgrundet (Kerkgrunne) Kärkgrunne Läänemaa Ormsö Ö B
Kärret Kärret Läänemaa Ormsö Tidigare by
Kärrslätt Kersleti Läänemaa Ormsö By CD
Lill-Tjuka Väike-Tjuka saar Läänemaa Ormsö Ö B
Magnushov (Storhovet) Suuremõisa Läänemaa Ormsö By CD
Mäln Seasaar Läänemaa Ormsö Ö B
Norrby Norrby Läänemaa Ormsö By A
Obbholmen Upholm Läänemaa Ormsö Udde B
Ormsö Vormsi Läänemaa Ormsö Ö B
Ose sund (Oset) Voosi kurk Läänemaa Ormsö Sund D
Pasja Pasilaid Läänemaa Ormsö Ö B
Prästvike Prästvike Läänemaa Ormsö Insjö A
Rumpnäset Rumpo nina Läänemaa Ormsö Udde B
Rumpo Rumpo Läänemaa Ormsö By A
Rälby Rälby Läänemaa Ormsö By A
Rälbyviken Rälby laht Läänemaa Ormsö Vik C
Saxby Saxby Läänemaa Ormsö By A
Sviby Sviby Läänemaa Ormsö By A
Svibyviken Sviby laht Läänemaa Ormsö Vik C
Söderby Söderby Läänemaa Ormsö By A
Tjuka Tjuka saar Läänemaa Ormsö Ö A
Tompo Tompo Läänemaa Ormsö Tidigare by
Tälmen Telmeni saar Läänemaa Ormsö Ö B
Stenskär Vaindloo Lääne-Virumaa Haljala Ö B
Wesenberg Rakvere Lääne-Virumaa Rakvere Stad E
Taps Tapa Lääne-Virumaa Tapa Stad E
Asserien (Assern) Aseri Lääne-Virumaa Viru-Nigula Småköping E
Blücher Kunda Lääne-Virumaa Viru-Nigula Stad E
Maholm Mahu Lääne-Virumaa Viru-Nigula By E
Rappin Räpina Põlvamaa Räpina Stad E
Kynö Kihnu Pärnumaa Kynö Ö D
Leal Lihula Pärnumaa Lääneranna Stad C
Werder Virtsu Pärnumaa Lääneranna Småköping E
Fennern Vändra Pärnumaa Põhja-Pärnumaa Köping E
Mannö (Magnusholm) Manilaid Pärnumaa Pärnu Ö D
Pernau Pärnu Pärnumaa Pärnu Stad E
Rappel Rapla Raplamaa Rapla Stad E
Moon (Mohn) Muhu Saaremaa Moon Ö B
Sköldö (Skjöldö) Kesselaid Saaremaa Moon Ö
Runö Ruhnu Saaremaa Runö Ö B
Abrö Abruka Saaremaa Ösel Ö
Arensburg Kuressaare Saaremaa Ösel Stad E
Filsand Vilsandi Saaremaa Ösel Ö E
Hundsort Tagamõisa poolsaar Saaremaa Ösel Udde D
Kilkond Kihelkonna Saaremaa Ösel By E
Lillsund Väike väin Saaremaa Ösel Sund
Mustel Mustjala Saaremaa Ösel By
Pammerort Pammana poolsaar Saaremaa Ösel Udde
Storsund Suur väin Saaremaa Ösel Sund
Svalverort (Svarverort) Sõrve neem Saaremaa Ösel Udde D
Svorbe Sõrve Saaremaa Ösel Halvö D
Svorbesundet (Irbensundet) Kura kurk Saaremaa Ösel Sund D
Sölasund (Sälsundet) Soela väin Saaremaa Ösel Sund D
Ösel Saaremaa Saaremaa Ösel Ö D
Dorpat Tartu Tartumaa Tartu Stad D
Walk Valga Valgamaa Valga Stad E
Fellin Viljandi Viljandimaa Viljandi Stad E
Pskovsjön Pihkva järv Võrumaa Setomaa Insjö D
Werro Võru Võrumaa Võru Insjö E

Tabellreferenser

Noter

Other Languages

Copyright