Fredmans sånger

Fredmans sånger
Sångsamling
Fredmans sånger omslag 1791 (cropped).jpg
Författare Carl Michael Bellman
Originalspråk Svenska
Land Sverige Sverige
Utgivningsår 1791

Fredmans Sånger är en sångsamling av Carl Michael Bellman som publicerades 1791, året efter Fredmans epistlar. Den innehåller 67 sånger numrerade från 1 till 65 vilket förklaras av att sång nr 5 egentligen är ett fiktivt brev utan melodi vilket följs av 3 sånger benämnda 5a, b och c. Även sång nr 65 inleds med ett brev utan melodi.

Verket har till skillnad från Fredmans epistlar inget sammanhållande tema utan är en samling av Bellmans mest populära sånger, från hans tidiga liv till de sista åren. Fredman berörs bara i tre av sångerna, varför sångsamlingens titel är något missvisande; den har troligen valts för att öka försäljningen genom att knyta an till de populära epistlarna. En ytterligare skillnad är att sångerna överlag inte eller endast lätt redigerats inför utgivningen av författaren. Däremot har han denna gång uttryckligt meddelat att han även varit inblandad i musiken.[1]

Sångerna är tematiskt grupperade. Sång nr 1-6 handlar om Bacchi orden och är således parodierordensväsende, 7-17 är allmänna dryckesvisor i uppsluppen ton, 18-27 är mörkare och behandlar döden och ångesten, 28-34 är tämligen blandade, men innehåller bland annat pastoraler som Träd fram du nattens gud. Visorna 35-43 är travestier på berättelser ur Bibeln, 44-46 är erotiska skämtvisor, nr 47-54 är ett sångspel med titeln "Handlingar rörande Bacchi konkurs", 55-63 är bacchanaliska alster om varjehanda, och 64 och 65 är rojalistiska hyllningar.[2] Sång nr 22 och 23 har samma melodi, sång nr 24 och 25 har samma melodi som sång nr 6 och sång nr 39 har samma melodi som nr 36.

Vissa aspekter av Bellmans diktning har helt utlämnats: religiös diktning, satirer på vers och de rena skådespelen saknas alla.[3] Dessa aspekter har också av eftervärlden värderats klart lägre än det som publicerades i Fredmans sånger och epistlar.[4]

"Brännvinsbrännaren Lundholm" av Elis Chiewitz, c. 1820. "Om nånsin din maka skull' kysst på din haka, hon blivit full." (Sång N:o 6)
 • N:o 1, "Om Bacchi adelsmän och deras vapen"
 • N:o 2, "Om Bacchi första riddarslag"
 • N:o 3, "Om Bacchi andra riddarslag"
 • N:o 4, "Om riddareedens avläggande i Ordenskapitlet"
 • N:o 5, "Brev till löjtnant Treffenberg med trenne gravcypresser över härolden i Bacchi Ordenskapitel m. m.", herr Johan Glock. Juli 1770.
  • N:o 5a, "Dyrbart aftonoffer"
  • N:o 5b, "Välment sorgesyn"
  • N:o 5c, "En gyllene och blomsterrik urna"
 • N:o 6, "Över brännvinsbrännaren Lundholm"
 • N:o 7, "Till Kärleken och Bacchus"
 • N:o 8, "Önskningsväg av honom såsom en Bacchi man"
 • N:o 9, "Då han vid måltidskalasandet tackade värden och värdinnan"
 • N:o 10, "Då han supit över midnattstid"
 • N:o 11, "På kvällskvisten under önskan att han vore kung"
 • N:o 12, "Huruledes han bjöd hela olympen på kalas"
 • N:o 13, "På klubben"
 • N:o 14, "Vid tanken på rikedomen"
 • N:o 15, "På källaren" "(Hade jag sextusende daler i kvartaler)"
 • N:o 16, "Sig och bröderna till filosofisk hugsvalelse"
 • N:o 17, "I full enlighet med Bacchi kalender"
 • N:o 18, "Om frossan"
 • N:o 19, "Om döden och dess björn-natur"
 • N:o 20, "Om björnarna i begravningsprocessen"
 • N:o 21, "Så lunka vi så småningom - Under måltiden, varvid han ställer döden under gästernas ögon"
 • N:o 22, "Om Bacchi bröllop" (Ack hör ett roligt giftermål)
 • N:o 23, "Om Bacchi begravning"
 • N:o 24, "Om krogen"
 • N:o 25, "Om krögaren Cornelius"
 • N:o 26, "Därutinnan beskrives hans egen begravning"
 • N:o 27, "Vid kapten von Schmidts gravkor"
 • N:o 28, "Huruledes Movits gav lärdomssätet på båten och slog sig ned på Tre remmare i "Skrubben N:r 4""
 • N:o 29, "Om gästgivaregården"
 • N:o 30, "Vid turkens audiens 1773"
 • N:o 31, "Om fiskafänget" "(Opp Amaryllis)"
 • N:o 32, "Aftonkväde, dedicerat till fru assesorskan Wetzén"
 • N:o 33, "Om magistraten i Tälje"
 • N:o 34, "Om Mariefred"
 • N:o 35, "Om gubben Noak och hans fru"
 • N:o 36, "Om gubben Lot och hans familj"
 • N:o 37, "Om gubben Abraham"
 • N:o 38, "Om Josef och Potifars fru"
 • N:o 39, "Om Moses och Aron"
 • N:o 40, "Om konung Ahasverus och excellensen Hanan"
 • N:o 41, "Om den sköna och dygdiga Susanna"
 • N:o 42, "Om Judith"
 • N:o 43, "Vid skålen för Adam, allas vår gamla far"
 • N:o 44, "Om gamle bror Jockum och hans täcka fru"
 • N:o 45, "Eller trösterika tankar om äktenskapet"
 • N:o 46, "Om Mollberg och Camilla, bacchanalisk pastoral"
 • N:o 47, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 1. Bacchi Proklama"
 • N:o 48, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 2. Bacchi bouppteckning"
 • N:o 49, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 3. Uppskovsutslag i saken"
 • N:o 50, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 4. Parternas inställelse på Proklama-dagen"
 • N:o 51, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 5. Parternas upprop och edgång i konkursen"
 • N:o 52, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 6. Protokollernas justering i konkursen"
 • N:o 53, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 7. Särskilt votum av rådman Christian Wingmark"
 • N:o 54, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 8. Rådsturättens voteringsprotokoll och slutliga utslag i konkurstvisten emellan Bacchus och dess borgernärer"
 • N:o 55, "Om Baggensgatan"
 • N:o 56, "Till ett nota bene - Nota Bene" alt. "När jag har en plåt att dricka"
 • N:o 57, "Bacchi böne- och sententiebok, den stirrande församlingen till tröst och styrko"
 • N:o 58, "Om Stadshagen. Pastoral" "(Har du något i flaskan kvar)?"
 • N:o 59, "Till värden och gästerna"
 • N:o 60, "Om den snåle och tilltagsne gästen"
 • N:o 61, "Till buteljen"
 • N:o 62, "I vredesmod vid en nykterhetspredikan"
 • N:o 63, "Om en väldig man i predikstolen"
 • N:o 64, "Om Haga" (Fjäriln vingad)
 • N:o 65, "Brev till Kungliga Sekreteraren Elis Schröderheim, i anledning av konungens resa till Ryssland år 1777"

Other Languages

Copyright