Marco Smedberg

Marco Smedberg
Född Marco Rudolf Waldemar Smedberg
24 oktober 1954 (66 år)
Yrke Reservofficer och författare
Nationalitet Svensk
Genrer Facklitteratur
Ämnen Militärhistoria

Marco Rudolf Waldemar Smedberg, född 24 oktober 1954, är författare av militärhistorisk facklitteratur. Han har varit officer i pansartrupperna och generalstaben men är också filosofie magister. Numera är han överstelöjtnant i reserven och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 2001. Redaktör för tidskriften Militär Historia sedan 2009–2014. Driver sedan 2015 även militärhistoriska temaresor.

Other Languages

Copyright