Nationaltheatret

För järnvägs- och tunnelbanestationen Nationaltheatret, se Nationaltheatrets station.
Nationaltheatret i Oslo

Nationaltheatret i Oslo är, jämte Den Nationale Scene och Det norske teatret, en av Norges tre viktigaste teaterscener. Byggnaden mellan Karl Johans gate och Stortingsgata, med fasader huvudsakligen av gult tegel och granit, ritades av arkitekten Henrik Bull, som vann en arkitekttävling om uppdraget 1891. Den ursprungliga salongen (Hovedscenen) är inredd i nyrokoko. Senare har ytterligare tre salonger tillkommit i byggnaden: Amfiscenen, Malersalen och Bakscenen. Teatern öppnade den 1 september 1899 och byggnaden är skyddad som kulturminne sedan 1983.

Nationaltheatrets förste chef var Bjørn Bjørnson, son till Bjørnstjerne Bjørnson. Nuvarande teaterchef är Hanne Tømta.

Den administrativa delen av Torshovteatret ligger under Nationaltheatret.

Traditionellt domineras Nationaltheaterets repertoar av teaterpjäser på bokmål. Det norske teatret har ansetts vara den nynorska dramatikens huvudscen. Denna gränsdragning har med tiden förlorat något av sin aktualitet. 2006 spelades till exempel Jon Fosses stycke Skuggar på Nationaltheateret.

  • Anton Rønneberg. Nationaltheatret gjennom femti år. Gyldendal 1949
  • Anton Rønneberg. Nationaltheatret 1949-1974. Gyldendal, 1974 ISBN 82-05-06253-6

Copyright