Nobelpriset i kemi

Nobelpriset i kemi
Nobel Prize Diploma Fritz Haber 1918.JPG
Diplomet Fritz Haber fick 1920 (för 1918 års nobelpris).
Beskrivning vetenskapspris
Utdelare Kungliga Vetenskapsakademien
Plats Stockholm
Land Sverige Sverige
Första utdelning 1901
Återkommande årligen
Tidpunkt 10 december
Presskonferens för tillkännagivandet av vilka som kommer att få Nobels kemipris 2008. Gunnar von Heijne, Gunnar Öquist och Måns Ehrenberg
Jacobus Henricus van ’t Hoff tilldelades 1901 det första Nobelpriset i kemi.
Marie Curie, 1911 års kemipristagare, var den första kvinna som fick Nobelpriset i kemi. Hon tilldelades även 1903 års Nobelpris i fysik.

Nobelpriset i kemi delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien till naturvetare inom kemins olika områden. Det är ett av de fem nobelpris som etablerades genom Alfred Nobels testamente från 1895 och delas ut för enastående bidrag inom kemi, fysik, litteratur, fred och fysiologi eller medicin.[1] Alfred Nobel specificerade att ett av prisen skulle gå till den som under det gångna året ”har gjort den viktigaste kemiska upptäckt eller förbättring”.[2] Genom Nobels föreskrifter i testamentet administreras priset av Nobelstiftelsen och delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien. Nominerings- och utredningsarbete sköts av akademiens Nobelkommitté för kemi som består av medlemmar som väljs av Kungliga Vetenskapsakademien.[3]

Det första Nobelpriset i kemi delades ut 1901 till Jacobus van ’t Hoff från Nederländerna. Varje pristagare får en medalj, ett diplom och en penningsumma som varierat genom åren.[4] År 1901 fick van ’t Hoff 150 782 svenska kronor vilket var att jämföra med 8 402 670 kronor i december 2017. År 2017 gick priset till Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson, som delade på 9 000 000 kronor.[5] Priset delas ut i Stockholm vid en årlig ceremoni den 10 december, på Nobels dödsdag.[6]

Alfred Nobel skrev i sitt sista testamente att hans pengar skulle gå till att skapa en serie priser till de som gör ett viktigt arbete inom fysik, kemi, fred, fysiologi eller medicin och litteratur.[7][8] Även om Nobel skrev flera testamenten under sitt liv skrevs det sista litet över ett år innan han dog, och skrevs på vid den svensk-norska klubben i Paris den 27 november 1895.[9][10] Nobel testamenterade 94 procent av sina tillgångar, 31 miljoner kronor, för att etablera de fem prisen.[11] På grund av den skepticism som omgav testamentet godkändes det inte förrän den 26 april 1897 av det norska Stortinget.[12][13] Testamentets verkställare var Ragnar Sohlman och Rudolf Liljequist, som skapade Nobelstiftelsen för att ta hand om Nobels förmögenhet och att organisera priserna.

Medlemmarna av den norska Nobelkommittén som skulle dela ut fredspriset tillsattes kort efter att testamentet godkändes. De prisutgivande organisationerna blev Karolinska Institutet den 7 juni, Svenska Akademien den 9 juni, och Kungliga Vetenskapsakademien den 11 juni.[14][15] Nobelstiftelsen nådde sedan en överenskommelse för riktlinjer över hur Nobelpriset skall delas ut. År 1900 kungjordes stiftelsens nyskapade statut av kung Oscar II.[13][16][17] Enligt Nobels testamente skulle Kungliga Vetenskapsakademien dela ut priset i kemi.[11]

Pristagaren får en guldmedalj, ett diplom och en summa pengar.[4] Penningsumman beror på Nobelstiftelsens inkomst under det gångna året.[5] Om priset ges till mer än en, delas de antingen lika mellan dem, eller för tre pristagare, kan den delas i en halva och två kvartar.[18]

Priskommittéledamoten Sara Snogerup Linse presenterar 2012 års pristagares forskning om g-proteinkopplade receptorer på presskonferensen för tillkännagivandet av Nobelpriset i kemi 2012. Sittande: priskommittéledamoten Sven Lidin och Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Staffan Normark.

Åtminstone 25 pristagare har fått Nobelpris för bidrag inom organisk kemi vilket är mer än något annat av kemins fält.[19] Två Nobelpristagare i kemi, tyskarna Richard Kuhn (1938) och Adolf Butenandt (1939), tilläts inte av sina regeringar att motta priset. De fick senare en medalj och ett diplom, men inte pengarna. Frederick Sanger är den enda som har tilldelats priset två gånger, 1958 och 1980. Två andra fick Nobelpris även i andra ämnen, Marie Curie i fysik 1903 och kemi 1911, och Linus Pauling i kemi 1954 och fred 1962. Linus Pauling är den ende som fått två odelade Nobelpris.[20] Totalt har sju kvinnor tilldelats kemipriset, förutom Marie Curie gavs det åt Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964), Ada E. Yonath (2009), Frances Arnold (2018), Emmanuelle Charpentier (2020) och Jennifer Doudna (2020).[20] År 2018 hade priset tilldelats 180 personer.[20] Åtta år under perioden har inga pris delats ut.

År Pristagare[A] Land[B] Prismotivering[C]
1901 Vant Hoff.jpg Jacobus Henricus van 't Hoff Nederländerna "[för hans] upptäckt av kemisk dynamik och osmotiskt tryck i lösningar"[21]
1902 Убеншвуаншвышь.jpg Hermann Emil Fischer Tyskland "[för] hans arbete med socker- och purinsyntes"[22]
1903 Arrhenius2.jpg Svante August Arrhenius Sverige "[för] hans elektrolytiska dissociationsteori"[23]
1904 William Ramsay working.jpg Sir William Ramsay Storbritannien "[för hans] upptäckt av inerta gasformiga grundämnen i luft, och bestämning av deras plats i det periodiska systemet"[24]
1905 Adolf von Baeyer (Nobel 1905).jpg Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer Tyskland "[för] förbättringen av organisk kemi och den kemiska industrin, genom hans arbete med organiska färger och hydroaromatiska föreningar"[25]
1906 Henri Moissan.jpg Henri Moissan Frankrike "[för hans] undersökning och isolering av ämnet fluor, och för [den] elektriska ugn som är uppkallad efter honom"[26]
1907 Eduardbuchner.jpg Eduard Buchner Tyskland "för hans biokemiska efterforskningar och upptäckten av cellfri jäsning"[27]
1908 Ernest Rutherford2.jpg Ernest Rutherford Storbritannien
Nya Zeeland
"för hans undersökningar av grundämnenas förfall, och radioaktiva ämnens kemi"[28]
1909 Wilhelm Ostwald.jpg Wilhelm Ostwald Tyskland "[för] hans arbete med katalys och för hans undersökningar inom de fundamentala principerna som styr kemisk jämvikt och reaktionshastigheter"[29]
1910 Voit 168 Otto Wallach.jpg Otto Wallach Tyskland "[för] hans tjänster för den organiska kemin och den kemiska industrin genom hans banbrytande arbete inom alicykliska föreningar"[30]
1911 Mariecurie.jpg Marie Curie, född Sklodowska Polen / Frankrike "[för] upptäckandet av grundämnena radium och polonium, genom isolering av radium och studerandet av detta märkvärdiga elements natur och föreningar"[31]
1912 Viktor-grignard.jpg Victor Grignard Frankrike "för upptäckandet av [...] Grignardreaktionen"[32]
Paul Sabatier, chemist (1854–1941).jpg Paul Sabatier Frankrike "för hans metod att hydrogenera organiska föreningar i närvaro av finfördelad metall"[32]
1913 Alfred Werner.jpg Alfred Werner Schweiz "[för] hans arbete med bindningar mellan atomer i molekyler [...] speciellt inom oorganisk kemi"[33]
1914 Richards Theodore William lab.jpg Theodore William Richards USA "[för] hans exakta bestämningar av atomvikter hos ett stort antal kemiska grundämnen"[34]
1915 Richard Willstätter.jpg Richard Martin Willstätter Tyskland "för hans efterforskningar på växtpigment, i synnerhet klorofyll"[35]
1916 Ej utdelat[D]
1917 Ej utdelat
1918 Fritz Haber.png Fritz Haber Tyskland "för synteser av ammoniak från dess grundämnen"[36]
1919 Ej utdelat
1920 Walther Nernst.jpg Walther Hermann Nernst Tyskland "[för] hans arbete i termokemi"[37]
1921 Frederick Soddy.jpg Frederick Soddy Storbritannien "för hans bidrag till vår kunskap om radioaktiva substansers kemi, och hans undersökningar i isotopers ursprung och natur"[38]
1922 Francis William Aston.jpg Francis William Aston Storbritannien "för hans upptäckt, medelst hans masspektrograf, av stabil isotoper, i ett stort antal icke radioaktiva grundämnen, och för hans formulering av heltalsregeln"[39]
1923 Fritz Pregl.jpg Fritz Pregl Österrike "för hans uppfinning av mikroanalysmetoden av organiska substanser"[40]
1924 Ej utdelat
1925 Richard Adolf Zsigmondy LOC.jpg Richard Zsigmondy Tyskland / Ungern "för hans demonstration av kolloida lösningars heterogena natur och för de metoder han använde"[41]
1926 The-svedberg-1.jpg The (Theodor) Svedberg Sverige "för sina arbeten om dispersa system"[42]
1927 Heinrich Wieland.jpg Heinrich Otto Wieland Tyskland "för hans undersökningar i gallsyror och liknande substansers uppbyggnad"[43]
1928 Windaus.jpg Adolf Windaus Tyskland "[för] hans efterforskningar i sterolers uppbyggnad och deras koppling till vitaminer"[44]
1929 Arthur Harden Storbritannien "för deras undersökningar av jäsning av socker och jäsningsenzymer"[45]
Hans von Euler-Chelpin Tyskland / Sverige
1930 Hans Fischer Tyskland "för hans forskning om strukturen hos hemin och klorofyll, samt i synnerhet för hans syntes av hemin"[46]
1931 Carl Bosch Tyskland "[för] deras bidrag till uppfinnandet och utvecklandet av kemiska högtrycksmetoder" (Bergiusprocessen och Haber-Boschprocessen)[47]
Friedrich Bergius Tyskland
1932 Irving Langmuir.jpg Irving Langmuir USA "för hans upptäckter och undersökningar i ytkemin"[48]
1933 Ej utdelat[E]
1934 Harold Urey.jpg Harold Clayton Urey USA "för hans upptäckt av tungt väte"[49]
1935 Frédéric Joliot Frankrike "[för] deras syntes om nya radioaktiva grundämnen"[50]
Irène Joliot-Curie Frankrike
1936 Debye100.jpg Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye Nederländerna "[för hans arbete om] molekylär struktur genom hans undersökningar om dipolmoment och röntgen- och elektrondiffraktion i gaser"[51]
1937 Walter Norman Haworth Storbritannien "för hans undersökningar om kolhydrater och vitamin C"[52]
Paul Karrer Schweiz "för hans undersökningar om karotenoider, flaviner och vitamin A och B2"[52]
1938 Richard Kuhn Tyskland "för hans arbete om karotenoider och vitaminer"[53]
1939 Adolf Friedrich Johann Butenandt Tyskland "för hans arbete om könshormoner"[54]
Leopold Ruzicka Schweiz "för hans studier av polymetylener och högre terpener"[54]
1940 Ej utdelat
1941 Ej utdelat
1942 Ej utdelat
1943 George de Hevesy.jpg George de Hevesy Ungern "för hans arbete om användandet av isotoper som spårare i studerandet av kemiska processer"[55]
1944 Otto Hahn Tyskland "för hans upptäckt av fission av tunga atomkärnor"[56]
1945 Artturi Ilmari Virtanen Finland "för hans forskning och uppfinningar inom agrikulturell och näringsmässig kemi, i synnerhet för hans foderkonserveringsmetod"[57]
1946 James Batcheller Sumner USA "för hans upptäckt att enzymer kan kristalliseras"[58]
John Howard Northrop USA "för deras tillredning av enzymer och virusproteiner i en ren form[58]
Wendell Stanley USA
1947 Sir Robert Robinson Storbritannien "för hans undersökningar om växtprodukter av biologisk betydelse, i synnerhet alkaloiderna"[59]
1948 Arne Wilhelm Kaurin Tiselius Sverige "för hans forskning om elektrofores och adsorptionsanalys, i synnerhet för hans upptäckter rörande serumproteiners komplexa natur"[60]
1949 William Francis Giauque USA "för hans bidrag i fältet kemisk termodynamik, framförallt rörande substansers beteende vid extremt låga temperaturer"[61]
1950 Otto Paul Hermann Diels Västtyskland "för deras upptäckt och utvecklande av diensyntesen"[62]
Kurt Alder Västtyskland
1951 Edwin Mattison McMillan USA "för deras upptäckter inom transuranernas kemi"[63]
Glenn Theodore Seaborg USA
1952 Archer John Porter Martin Storbritannien "för deras uppfinning av fördelningskromatografi"[64]
Richard Laurence Millington Synge Storbritannien
1953 Hermann Staudinger Västtyskland "för hans upptäckter inom fältet makromolekylär kemi"[65]
1954 Pauling.jpg Linus Carl Pauling USA "för hans forskning inom kemiska bindningars natur och kartläggning av komplexa föreningars struktur"[66]
1955 Vincent du Vigneaud USA "för hans arbete med biokemiskt viktiga svavelföreningar, i synnerhet för den första syntesen av ett polypeptidhormon"[67]
1956 Sir Cyril Norman Hinshelwood Storbritannien "för deras forskningar inom mekanismen av kemiska reaktioner"[68]
Nikolay Nikolaevich Semenov Sovjetunionen
1957 Lord (Alexander R.) Todd Storbritannien "för hans arbete med nukleotider och nukleotida kofaktorer"[69]
1958 Frederick Sanger2.jpg Frederick Sanger Storbritannien "för hans arbete med proteiners strukturer, speciellt insulinets"[70]
1959 Jaroslav Heyrovský Tjeckoslovakien "för hans upptäckt och utvecklande av de polarografiska analysmetoderna"[71]
1960 Willard Frank Libby USA "för hans metod att använda kol-14 för åldersbestämning inom arkeologi, geologi, geofysik och andra vetenskapliga grenar"[72]
1961 Melvin Calvin.jpg Melvin Calvin USA "för hans efterforskningar om koldioxidassimilering i plantor"[73]
1962 Max Ferdinand Perutz Storbritannien "för deras studier av globulära proteiners strukturer"[74]
John Cowdery Kendrew John Cowdery Kendrew Storbritannien
1963 Karl Ziegler Västtyskland "för deras upptäckter i det kemiska och teknologiska fältet av höga polymer"[75]
Giulio Natta Italien
1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin Storbritannien "för hennes determinationer med röntgentekniker av viktiga biokemiska substansers strukturer"[76]
1965 Robert Burns Woodward USA "för hans enastående åstadkommanden inom organiska synteser"[77]
1966 Robert S. Mulliken USA "för hans fundamentala arbete rörande kemiska bindningar och molekylers elektroniska strukturer genom molekylorbitalmetoden"[78]
1967 Manfred Eigen Västtyskland "för deras studier av extremt snabba kemiska reaktioner, åstadkommet genom att störa jämvikten med hjälp av väldigt korta energipulser"[79]
Ronald George Wreyford Norrish Storbritannien
George Porter Storbritannien
1968 Lars Onsager USA "för upptäckandet av reciproka relationer som är uppkallade efter honom, vilka är fundamentala för irreversibla processers termodynamik"[80]
1969 Derek H. R. Barton Storbritannien "för deras bidrag till utvecklandet av konformation och dess applikation i kemin"[81]
Odd Hassel Norge
1970 Luis Federico Leloir - young.jpg Luis F. Leloir Argentina "för hans upptäckt av sockernukleotider och deras roll i biosyntesen av kolhydrater"[82]
1971 Gerhard Herzberg Kanada "för hans bidrag till kunskapen om elektronisk struktur och geometri av molekyler, speciellt fria radikaler"[83]
1972 Christian B. Anfinsen, NIH portrait, 1969.jpg Christian B. Anfinsen USA "för hans arbete med ribonukleas, speciellt rörande kopplingen mellan aminosyrasekvensen och den biologiskt aktiva konformationen"[84]
Stanford Moore USA "för deras bidrag till förståelsen av kopplingen mellan kemisk struktur och katalytisk aktivitet hos det aktiva sätet i ribonukleasmolekylen"[84]
William H. Stein USA
1973 Ernst Otto Fischer Västtyskland "för deras banbrytande arbete, utfört enskilt, inom den metallorganiska kemin, så kallade sandwichföreningar"[85]
Geoffrey Wilkinson Storbritannien
1974 Paul J. Flory USA "för hans fundamentala arbete, både teoretiskt och experimentellt, i makromolekylers fysikaliska kemi"[86]
1975 John Warcup Cornforth Australien
Storbritannien
"för hans arbete med enzymkatalyserande reaktioners stereokemi"[87]
Vladimir Prelog Schweiz "för hans forskning om organiska molekylers och reaktioners stereokemi"[87]
1976 William N. Lipscomb USA "för hans studier av boraners illuminerande problem av kemisk bindning"[88]
1977 Ilya Prigogine Belgien "för hans bidrag till icke-jämviktstermodynamik, i synnerhet för teorin om dissipativa strukturer"[89]
1978 Peter D. Mitchell Storbritannien "för hans bidrag till förståelsen av biologisk energiöverföring genom formuleringen av den kemiosmotika teorin"[90]
1979 Herbert C. Brown USA "för deras utveckling av användandet av bor- och fosforinnehållande föreningar, respektivt, till viktiga reagens i organisk syntes"[91]
Georg Wittig Västtyskland
1980 Paul Berg in 1980.jpg Paul Berg USA "för hans fundamentala studier av nukleinsyrors biokemi, med särskilt hänseende till rekombinant DNA"[92]
Walter Gilbert Walter Gilbert USA "för deras bidrag rörande bestämning av bassekvenser i nukleinsyror"[92]
Frederick Sanger Frederick Sanger Storbritannien
1981 Kenichi Fukui.jpg Kenichi Fukui Japan "för deras teorier, utvecklade enskilt, rörande kemiska reaktioners förlopp"[93]
Roald Hoffmann.jpg Roald Hoffmann USA
1982 Aaron Klug 1979.jpg Aaron Klug Storbritannien "för hans utveckling av kristallografisk elektronmikroskopi och hans strukturella bestämning av biologiskt viktiga nukleinsyraproteinkomplex"[94]
1983 Henry Taube USA "för hans arbete med elektronöverföringsreaktioner, speciellt i metallkomplex"[95]
1984 R. B. Merrifield.jpg Robert Bruce Merrifield USA "för hans utveckling av metodologin för kemiska synteser på fast matris"[96]
1985 Herbert Hauptman - UB 2009.jpg Herbert A. Hauptman USA "för deras enastående åstadkommanden med att utveckla direka metoder för att bestämma kristallstrukturer"[97]
Jerome Karle, 2009.jpg Jerome Karle USA
1986 Dudley R. Herschbach Dudley R. Herschbach USA "för deras bidrag rörande de kemiska processernas dynamik"[98]
Yuan T. Lee 1-1.jpg Yuan T. Lee USA
John Polanyi 01.jpg John C. Polanyi Kanada / Ungern
1987 Donald J. Cram USA "för deras utveckling och användande av molekyler med strukturspecifika interaktioner av hög selektivitet"[99]
Jean-Marie Lehn Jean-Marie Lehn Frankrike
Charles J. Pedersen USA
1988 Johann Deisenhofer Västtyskland "för deras bestämning av den tredimensionella strukturen hos ett fotosyntetiskt reaktionscentrum"[100]
Robert Huber Robert Huber Västtyskland
Hartmut Michel Västtyskland
1989 Sidney Altman crop.jpg Sidney Altman Kanada
USA
"för deras upptäckt av RNA:s katalytiska egenskaper"[101]
Thomas R. Cech Thomas R. Cech USA
1990 E.J.Coreyx240.jpg Elias James Corey USA "för hans utveckling av organiska syntesers teori och metodologi"[102]
1991 Richard R Ernst.jpg Richard R. Ernst Schweiz "för hans bidrag till utvecklingen av högupplöst kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR)"[103]
1992 Prof. Dr. Rudolph A. Marcus.jpg Rudolph A. Marcus USA "för hans bidrag till teorin om elektronöverföringsreaktioner i kemiska system"[104]
1993 Kary Mullis.jpg Kary B. Mullis USA "för bidrag till utvecklingen av metoder inom den DNA-baserade kemin [...] för hans uppfinning av polymeraskedjereaktionsmetoden (PCR)"[105]
Michael Smith Kanada "för bidrag till utvecklingen av metoder inom den DNA-baserade kemin [...] för hans fundamentala bidrag till etablerandet av oligonukleotidbaserade sätesdirigerad mutagenes och dess utveckling för proteinstudier"[105]
1994 Oláh György előadása 8299 cropped.JPG George A. Olah USA / Ungern "för hans bidrag till karbokatjonskemin"[106]
1995 Paul Crutzen.jpg Paul J. Crutzen Nederländerna "för deras arbete inom den atmosfäriska kemin, speciellt rörande formationen och upplösningen av ozon"[107]
Mario Molina 1c389 8387.jpg Mario J. Molina USA
F. Sherwood Rowland.jpg F. Sherwood Rowland USA
1996 Robert Curl crop 2009 CHAO.jpg Robert F. Curl Jr. USA "för deras upptäckt av fullerener"[108]
Harold Kroto 1c389 8471.sweden.jpg Sir Harold W. Kroto Storbritannien
Richard E. Smalley USA
1997 Paul D. Boyer.jpg Paul D. Boyer USA "för deras klargörande av den enzymatiska mekanismen bakomliggande syntesen av adenosintrifosfat (ATP)"[109]
John Ernest Walker.jpg John E. Walker Storbritannien
Skou2008crop.jpg Jens C. Skou Danmark "för det först upptäckta jontransporterande enzymet, Na+, K+ -ATPas"[109]
1998 Walter Kohn Walter Kohn USA "för hans utvecklande av täthetsfunktionalteorin"[110]
John A. Pople Storbritannien "för hans utvecklande av beräkningsmetoder inom kvantkemin"[110]
1999 Ahmed Zewail.jpg Ahmed H. Zewail Egypten
USA
"för hans studier av övergångstillstånden i kemiska reaktioner genom att använda femtosekundspektroskopi"[111]
2000 Heeger, Alan J. (1936).jpg Alan J. Heeger USA "för deras upptäckt och utvecklande av ledande polymerer"[112]
Alan MacDiarmid 2005.017.004e crop.tif Alan G MacDiarmid USA
Nya Zeeland
Hideki Shirakawa 20011212.jpg Hideki Shirakawa Japan
2001 William S. Knowles USA "för deras arbete med kiralt katalyserande hydrogeneringsreaktioner"[113]
Ryoji Noyori Ryoji Noyori Japan
Barry Sharpless 02.jpg K. Barry Sharpless USA "för hans arbete med kiralt katalyserande oxidationsreaktioner"[113]
2002 John B. Fenn John B. Fenn USA "för att ha utvecklat metoder för identifiering och strukturanalyser av biologiska makromolekyler [...] för utvecklingen av mjuka desorptonsjonisationsmetoder för masspektrometriska analyser av biologiska makromolekyler"[114]
Koichi Tanaka 2003.jpg Koichi Tanaka Japan
Kurt Wüthrich Kurt Wüthrich Schweiz "för utvecklandet av metoder för identifiering och strukturanalyser av biologiska makromolekyler [...] för hans utveckling av kärnmagnetisk resonansspektroskopi för att bestämma den tredimensionella strukturen hos biologiska makromolekyler i lösning"[114]
2003 Peter Agre.jpg Peter Agre USA "för upptäckter rörande kanaler i cellmembran [...] för upptäckten av vattenkanaler"[115]
Roderick MacKinnon Roderick MacKinnon USA "för upptäckter rörande kanaler i cellmembran [...] för strukturella och mekaniska studier av jonkanaler"[115]
2004 Nobel2004chemistrylaurets-Ciehanover.jpg Aaron Ciechanover Israel "för upptäckten av ubiquitinmedierad proteinnedbrytning"[116]
Nobel2004chemistrylaurets-Hershko.jpg Avram Hershko Israel
Nobel2004chemistrylaurets-Rose.jpg Irwin Rose USA
2005 Yves Chauvin Frankrike "för utvecklandet av metatesmetoden inom organisk syntes"[117]
Robert Grubbs Robert H. Grubbs USA
R. Schrock 2012b.jpg Richard R. Schrock USA
2006 Roger.Kornberg.JPG Roger D. Kornberg USA "för hans studier av den molekylära grunden för eukaryot transkription"[118]
2007 Prof Ertl-Portrait.jpg Gerhard Ertl Tyskland "för hans studier av kemiska processer på fasta ytor"[119]
2008 Osamu Shimomura-press conference Dec 06th, 2008-2.jpg Osamu Shimomura USA[120] "för upptäckten och utvecklingen av grönt fluorescerande protein (GFP)"[121]
Martin Chalfie-press conference Dec 07th, 2008-4.jpg Martin Chalfie USA
Roger Tsien-press conference Dec 07th, 2008-2.jpg Roger Y. Tsien USA
2009 Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-04.jpg Venkatraman Ramakrishnan Storbritannien "för studier av ribosomens struktur och funktion"[122]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-10.jpg Thomas A. Steitz USA
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-15.jpg Ada E. Yonath Israel
2010 Richard Fred Heck cropped.jpg Richard F. Heck USA "för palladiumkatalyserade korskopplingar i organisk syntes"[123]
Nobel Prize 2010-Press Conference KVA-DSC 7398.jpg Ei-ichi Negishi Japan
Nobel Prize 2010-Press Conference KVA-DSC 7383.jpg Akira Suzuki Japan
2011 Dan Shechtman.jpg Dan Shechtman Israel "för upptäckten av kvasikristaller"[124]
2012 Brian Kobilka (649437151).jpg Brian Kobilka USA "för studier av G-proteinkopplade receptorer"[125]
Lefkowitz3.jpg Robert Lefkowitz USA
2013 Nobel Prize 21 2013.jpg Martin Karplus Österrike/USA "för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system"[126]
Michael Levitt.jpg Michael Levitt Israel/Storbritannien/USA
AW TW PS.jpg Arieh Warshel Israel/USA
2014 WE Moerner.jpg William E. Moerner USA "för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi"[127]
Eric Betzig (cropped).jpg Eric Betzig
Stefan W Hell.jpg Stefan Hell Tyskland
2015 Tomas Lindahl 0209.jpg Tomas Lindahl Sverige "för mekanistiska studier av DNA-reparation"[128]
Paul L. Modrich 0151.jpg Paul Modrich USA
Aziz Sancar 0238.jpg Aziz Sancar Turkiet/USA
2016 Nobel Laureates 0828 (30679373053).jpg Jean-Pierre Sauvage Frankrike "för design och syntes av molekylära maskiner"[129]
Nobel Laureates Fraser Stoddart 2016 (31117136180).jpg Fraser Stoddart USA
FeringaWiki.jpg Ben Feringa Nederländerna
2017 Jacques Dubochet D81 4506 (38005029785).jpg Jacques Dubochet Schweiz "för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning"[130]
Joachim Frank.jpg Joachim Frank USA
Richard Henderson EM1B8779 (38891873181).jpg Richard Henderson Storbritannien
2018 Frances Arnold 2012.png Frances Arnold USA "för den riktade evolutionen av enzymer"[131]
George Smith EM1B5987 (31295398907).jpg George P. Smith USA "för fagdisplay av peptider och antikroppar"[132]
Gregory Winter in the Master's Garden at Trinity College by Aga Machaj .jpg Gregory P. Winter Storbritannien
2019 John B. Goodenough (cropped).jpg John B. Goodenough USA "för utveckling av litiumjonbatterier"[133]
Silver - replace this image male.svg M. Stanley Whittingham USA
Akira Yoshino cropped 2 Akira Yoshino 201910.jpg Akira Yoshino Japan
2020 Emmanuelle Charpentier.jpg Emmanuelle Charpentier Frankrike "för utveckling av en metod för genomeditering"[134]
Professor Jennifer Doudna ForMemRS.jpg Jennifer Doudna USA
2021 Benjamin List Tyskland "för utveckling av asymmetrisk organokatalys"[135]
David W.C. MacMillan Storbritannien

Om två personer av två olika nationaliteter delar på ett pris får båda länderna en halv "poäng".

Nation Antal priser
USA USA 61,5
Tyskland Tyskland 29
Storbritannien Storbritannien 26
Frankrike Frankrike 8
Schweiz Schweiz 6
Japan Japan 6
Israel Israel 4
Sverige Sverige 4
Kanada Kanada 3,5
Nederländerna Nederländerna 3
Argentina Argentina 1
Belgien Belgien 1
Danmark Danmark 1
Finland Finland 1
Italien Italien 1
Nya Zeeland Nya Zeeland 1
Norge Norge 1
Österrike Österrike 1
Polen Polen 1
Sovjetunionen Sovjetunionen 1
Tjeckoslovakien Tjeckoslovakien 1
Ungern Ungern 1
Egypten Egypten 0,5
Australien Australien 0,5
Turkiet Turkiet 0,5
  • A  Namnens form och stavning är enligt nobelprize.org, Nobelstiftelsens officiella webbplats. Alternativa stavningar och namn, där de finns, finns i artiklarna som länkas från namnkolumnen. Där en bild finns tillgänglig finns en nobelpristagare avbildad. För Nobelstiftelsens officiella bilder, se varje nobelpristagares sida på nobelprize.org.
  • B  Informationen i landskolumnen är enligt nobelprize.org, Nobelstiftelsens officiella webbplats. Denna information måste inte nödvändigtvis reflektera mottagarens födelseplats eller medborgarskap.
  • C  Källorna för varje pris citeras från nobelprize.org, Nobelstiftelsens officiella webbplats. Länkarna i den här kolumnen går till artiklar, eller sektioner av artiklar, om historien och områden inom kemin inom vilka prisen presenteras. Länkarna är enbart menade som en guide och förklaring. För en full redogörelse över varje nobelpristagares arbete, se biografiartiklarna som det länkas till från samma kolumn.
  • D  Prissumman fonderades i sin helhet till kemiprisfonden.
  • E  Prissumman fonderades med 1/3 till huvudfonden och 2/3 till kemiprisfonden.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

Noter

Allmänna källor

Copyright