Nymf

För andra betydelser, se Nymf (olika betydelser).
En 1800-talsmålning av Hylas och nymferna av John William Waterhouse.

Nymf är i Grekland en allmän benämning för unga fullvuxna flickor och även för unga gifta kvinnor. I grekisk mytologi är nymfer kvinnliga gudaväsen av lägre rang, nära förbundna med naturlivet. De är unga, vackra kvinnor som strövar omkring under sång och dans. De befolkar främst olika områden av naturen och har ofta förbindelse med åtskilliga gudar av högre rang.

Nymferna är personifikationer av de kreativa och utvecklande aktiviteterna i naturen. Det grekiska ordet νύμφη (nymfe) betyder bland annat "gemål" och "beslöjad" och avser alltså en gift eller giftasvuxen kvinna.

Nymferna verkar i berg, lundar, källor, floder, dalar och grottor. De associeras vanligen med gudomligheter som Artemis, Apollon, Dionysos, Pan och Hermes, men flyr undan satyrernas lystna och efterhängsna släkte.

I det moderna språkbruket användes mera förr (till exempel på Bellmans tid) än nu ordet nymf om en ung kvinna med bibetydelsen glädjeflicka.

Vanligtvis klassificeras nymferna efter naturelementen som de är knutna till:

Okeanider

Nereider

Najader

Dryader

Copyright