Officiell tidning

Federal Register 2004.

En officiell tidning eller officiellt organ är en publikation som löpande publicerar allmänna kungörelser för exempelvis en regering, myndighet eller någon annan allmän institution.

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Government gazette, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of government gazettes, tidigare version.


Copyright