Palace of Beaulieu

Beaulieu Palace cirka 1580

Palace of Beaulieu är ett slott i Boreham, Essex i England, nordväst om Chelmsford.[1] Det var ett kungligt slott mellan 1516 och 1573, och är känt som bostad åt den senare Maria I av England från 1537 fram till hennes trontillträde 1553.

Egendomen nämns först 1062, och 1491 fanns en herrgård på platsen. Från 1798 har byggnaden inhyst skolan New Hall School.

  1. ^ Maurice Howard, The Early Tudor Country House: Architecture and politics 1490-1550 (George Philip 1987)

Copyright