President

President, titel, som etymologiskt har ungefär samma betydelse som ordet ordförande. En president är någon som presiderar, som sitter som ledare (från latin prae- 'före', 'framför' och sedere 'att sitta'; jämför preses). Från början avsåg termen någon som ledde en ceremoni eller ett möte, som en ordförande, men numera avses ofta någon med exekutiv makt.

Ordet president – både i betydelsen ordförande, statschef och talman i ett parlament – används flitigt i många europeiska språk. Talmannen för ett parlament leder ett presidium.

Politiskt ämbete

President är ofta titeln på statschefen i en republik[1] men kan också användas som titel på regeringschefen. Det finns även en monarki där statschefen har denna titel, nämligen Förenade arabemiraten. En president i en republik väljs oftast för en viss period, till exempel fyra år; se presidentval.

Domstolar och ämbetsverk

President tituleras även chefen för vissa svenska domstolar, närmare bestämt hovrätter och kammarrätter.[1] Vill man undvika missförstånd, kan man använda beteckningarna hovrättspresident och kammarrättspresident. Förr användes titeln även för cheferna för statliga myndigheter av typen kollegium.

Organisationer

Även ordförande i vissa – ofta internationella[1]organisationer kallas presidenter, till exempel i Rotary och Hells Angels.

Företag

I engelsktalande länder används titeln president ofta om en person som har en position liknande verkställande direktör eller koncernchef, även om någon exakt motsvarighet inte brukar finnas i svenska bolag. Titeln används något olika i olika bolag och brukar vara närmare definierad i bolagsordningen (bylaws).[2]

Other Languages

Copyright