Radioåret 1924

Radioåret 1924
D 1957 Akkord Peggie.jpg
1923  · 1924  · 1925
Humaniora och kultur
Film · Konst · Litteratur · Musik · Radio · Serier · Teater
Samhällsvetenskap och samhälle
Ekonomi · Krig  · Politik  · Sport
Teknik och vetenskap
Vetenskap

Januari

Februari

Mars

  • 21 mars - AB Radiotjänst bildas formellt, men någon sändningspremiär för företaget fanns ännu inte i sikte.

April

  • 1 april - Första numret av månadstidningen Radio-amatören ges ut i Göteborg.
  • 30 april - Sveriges riksdag antar en svensk radiolag, som ger staten rätt att besluta vem som får göra radioutsändningar och hur dessa skall finansieras [3]. Lagen kallas "lag om elektriska anläggningar för trådlös telegrafering och telefoni [4]. Härvid bildas AB Radiotjänst (sedermera Sveriges Radio), som får monopol på rundradiosändningar. TT får monopol på nyhetsförmedling i radio. Svenska staten utfärdar regler för sändningarnas innehåll i sändningarna, men ansvarar inte för programverksamheten. Staten tar också hand om sändaranläggningar och distributionen till lyssnarna. Verksamheten finansieras av mottagarlicenser.

December

  • 5 december - En svensk radioamatör lyckas få förbindelse med en kanadensisk och senare också med en amerikansk.

Okänt datum

  • Flera svenska privat och föreningsdrivna rundradiostationer börjar sända, bland annat i augusti Falun, 21 mars Borås, och Jönköping.[5]
  • BBC börjar sända skolradio.
  • Hösten: Efter långa diskussioner om formerna för ägandet beslutade regeringen att företaget Radiotjänst, som ägdes av pressen och radioindustrin, skulle få tillstånd att driva licensfinansierad rundradio i Sverige.
  • 24 februari - För första gången sänds ett barnprogram i svensk radio, som en del av Svenska Radioaktiebolaget och Telegrafstyrelsens försöksändningar.[6]
  • 5 mars - TT börjar sända nyheter i svensk radio.[7] - Premiär för TT
  • 28 september - Reguljära radiosändningar i Sverige startar i Sveriges huvudstad Stockholm. Det sker på privat initiativ genom en radioklubb som finansierar sina sändningar med reklaminslag.

Fotnoter

Other Languages

Copyright