Regissör

Regissör är den person som utövar regi. Ordet regi kommer av latinets rego som betyder ungefär styra, leda.

En filmregissör leder det konstnärliga arbetet vid en filminspelning.

Inom modern dans och balett kallas motsvarigheten för koreograf, men det kan även finnas en regissör som har det övergripande ansvaret i en produktion där koreograferad dans finns med.

Teaterregissörer leder arbetet vid teateruppsättningarscen, radio, TV eller inom musikdramatik som musikal eller opera.

Copyright