Skolradio

1949 var 80 skolor i Hamburg utrustade med skolradio.

Med skolradio avses radiosändningar till skolorna i utbildningssyfte.

I Sverige startade skolradiosändningar på försök 1928,[1] och reguljärt 1930. Regional skolradio startade på försök i Sverige 1963.

Other Languages

Copyright