Sollentuna kommun

För andra betydelser, se Sollentuna.
Sollentuna kommun
Kommun
Sollentuna kommunalhus.JPG
Kommunens vapen.
Kommunens vapen.
Land Sverige
Landskap Uppland
Län Stockholms län
Centralort Tureberg
Inrättad 1 januari 1971[1]
Areal, befolkning
Areal 57,96 kvadratkilometer ()[2]
- därav land 52,61 kvadratkilometer[2]
- därav vatten 5,35 kvadratkilometer[2]
Folkmängd 74 689 ()[3]
Bef.täthet 1 419,67 inv./km² (land)
Läge
Sollentuna Municipality in Stockholm County.png
Kommunen i länet.
Koordinater 59°27′00″N 17°55′00″Ö / 59.45°N 17.916666666667°Ö / 59.45; 17.916666666667
Utsträckning SCB:s kartsök
Storstad Storstockholm
Domkretstillhörighet
Domkrets Attunda domkrets (–)
Sollentuna domsaga ()
Sollentuna och Färentuna domsaga (–)
Om förvaltningen
Org.nummer 212000-0134[4]
Anställda 2 825 ()[5]
Webbplats Officiell webbplats
Koder och länkar
Kommunkod 0163[6]
GeoNames 2675406
Statistik Kommunen i siffror (SCB)
Redigera Wikidata

Sollentuna kommun uttal är en kommun i Stockholms län med Sollentuna centrum i kommundelen Tureberg som centralort, och med tätbebyggelse som år 1995 uppgick i tätorten Stockholm (utom dåvarande tätorten Sjöberg och ett mindre tätbebyggt område öster om Rösjön som var en del av före detta tätorten Täby) men som år 2015 blev utbruten ur Stockholm och, tillsammans med Sörentorp i Solna kommun och Norra Järva i Stockholms kommun, växte samman med Upplands Väsby och då bildade den nya tätorten Upplands Väsby och Sollentuna. Före detta tätorterna Sjöberg och Täby (som överskrider kommungränsen strax öster om Rösjön) är sedan år 2015 sammanväxta med Stockholm.

Kommunen är belägen i de södra delarna av landskapet Uppland och gränsar i norr till Upplands Väsby kommun, i nordöst till Täby kommun, i öster till Danderyds kommun, i söder till Solna kommun och Sundbybergs kommun, i sydväst till Stockholms kommun och i väster till Järfälla kommun, alla i Stockholms län. Edsviken som är en vik i Östersjön sträcker sig in i kommunen.

Kommunens område motsvarar huvuddelen av Sollentuna socken och en mindre del av Spånga socken där Sollentuna och Spånga landskommuner bildades vid kommunreformen 1862.

Norrvikens municipalsamhälle inrättades 13 december 1929 och upplöstes 1944 när hela Sollentuna landskommun ombildades till Sollentuna köping. Spånga landskommun införlivades 1949 i Stockholms stad.

Kommunreformen 1952 påverkade inte indelningarna i området. Området Björkliden (Kallhälls villastad) överfördes 1955 till Järfälla landskommun.

Sollentuna kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Sollentuna köping.[7] Hansta överfördes 1980 till Stockholms kommun, medan andra områden (som Silverdal) tillförts kommunen från Stockholms kommun.

Kommunen ingick från bildandet till 1976 i Sollentuna och Färentuna domsaga, från 1977 till 2007 i Sollentuna domsaga och kommunen ingår sedan 2007 i Attunda domsaga.[8]

Blasonering: I blått fält en balk av guld, belagd med tre stolpvis ställda röda vikingaskepp, stående på rullar och försedda med beslaget blått segel, blå drakhuvuden och sju blå sköldar på relingen samt blå vimpel.

Sollentuna kommunvapen innehåller en bild som skall minna om den handelsplats i Sollentuna som skall ha funnits redan före vikingatiden, där skepp drogs med stockar över land till nästa farled. Vapnet fastställdes för dåvarande Sollentuna köping år 1946. Det registrerades av kommunen hos Patent- och registreringsverket 1974.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Sollentuna kommun
År Invånare
1810
  
872
1850
  
827
1900
  
1 290
1910
  
2 269
1920
  
3 933
1930
  
9 221
1940
  
13 485
1950
  
18 631
1960
  
25 145
1970
  
37 723
1980
  
45 868
1990
  
51 377
2000
  
58 048
2010
  
64 630
2020
  
73 990
Källor: Folkmängden i Sveriges kommuner 1950 - 2001 och [1],[2] och DDB UMU.

Utländsk bakgrund

Den 31 december 2018 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 24 269, eller 33,46 % av befolkningen (hela befolkningen: 72 528 den 31 december 2018). Den 31 december 2002 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund enligt samma definition 12 443, eller 21,26 % av befolkningen (hela befolkningen: 58 515 den 31 december 2002).[9] Den 31 december 2014 utgjorde folkmängden i Sollentuna kommun 69 325 personer. Av dessa var 15 334 personer (22,1 %) födda i ett annat land än Sverige. I denna tabell har de nordiska länderna samt de 12 länder med flest antal utrikes födda (i hela riket) tagits med. En person som inte kommer från något av de här 17 länderna har istället av Statistiska centralbyrån förts till den världsdel som deras födelseland tillhör.[10]

De första spåren efter människor är stenyxor som dateras till 3000-talet f.Kr. På 500-talet f.Kr. kom de första permanenta bosättningarna. En så kallad kungshög invid Sollentuna centrum är (utan historiska bevis) skyltad som kung Agnes hög. Edsängens gravfält är ett område med vikingatida gravhögar belägna i Edsberg. Här finns cirka 125 gravar som gör gravfältet till ett av kommunens största.[11]

Vid slutet av 1800-talet var Sollentuna en jordbruksbygd där den största delen av befolkningen på cirka 1 150 invånare ägnade sig åt jord- eller skogsbruk. Bygdens marker och gårdar ägdes till största del av familjen Rudbeck. Samhället förändrades då kommunikationerna förbättras, bland annat genom att dåvarande Norra stambanan (sträckan räknas numera till Ostkustbanan) byggdes genom Sollentuna. Vid öppnandet av järnvägslinjen Stockholm Uppsala 20 september 1866 får Sollentuna sin första järnvägsstation i Rotebro[12] för att senare samma år få en hållplats även i Tureberg[12] som utvecklas till station år 1900. Även arbetstillfällen förändrades då flera industrier flyttade in i Sollentuna, bland annat en sprängämnesfabrik och en jästfabrik.

Under 1900-talet början styckades de gamla herrgårdarnas mark upp och såldes som villatomter, något som satte fart på villabyggandet. Mellan 1906 och 1910 byggs 114 villor i det nya samhället Norrviken vilket leder till att kommundelen får en hållplats 1907.[13] 1918 köpte AB Upplandshem Edsbergs gods ägor för att stycka dessa och sälja som egnahemstomter. Marken vid Edsviken söder om Tureberg fick namnet Edsviken villastad och området väster om järnvägen får namnet Eriksbergs villastad. I Helenelund öppnades järnvägshållplatsen 1922[14] medan Häggvik fick vänta till 1932.[15]

Sollentunas tio kommundelar.

För befolkningsrapportering

Fram till 2016 var kommunen för befolkningsrapportering indelad i ett enda område, Sollentuna församling.

Från 2016 indelas kommunen i ett enda distrikt, Sollentuna distrikt[16]

Kommundelar

Kommundelarnas befolkning 2020[17]: Rotebro &&&&&&&&&&&08927.&&&&&08 927, Viby &&&&&&&&&&&05752.&&&&&05 752, Norrviken &&&&&&&&&&&03352.&&&&&03 352, Vaxmora &&&&&&&&&&&02646.&&&&&02 646, Häggvik &&&&&&&&&&&05527.&&&&&05 527, Edsberg &&&&&&&&&&011770.&&&&&011 770, Tureberg &&&&&&&&&&018901.&&&&&018 901, Sjöberg &&&&&&&&&&&04636.&&&&&04 636, Helenelund &&&&&&&&&&012325.&&&&&012 325 och Järvafältet &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154. Totalt &&&&&&&&&&073990.&&&&&073 990.

Postorter

Postorten Sollentuna med postnummer i serierna 191 XX och 192 XX [18] omfattar hela kommunen, med vissa mindre undantag:

  • Området öster om Rösjön ingår i postorten Täby (postnummer 187 43)
  • Ett mindre område väster om E4an ingår i postorten Kista (postnummer 164 74)
Se även Lista över insjöar i Sollentuna kommun
Norrviken
Edsviken

Från söder till norr genomkorsas kommunen av E4. I Häggvik avtar länsväg 265 åt nordöst och länsväg 262 åt sydöst. I Rotebro avtar länsväg 267 åt väster.

Kollektivtrafik

Genom kommunen går Ostkustbanan i nord-sydlig riktning. Det finns fem pendeltågsstationer, Helenelund, Sollentuna, Häggvik, Norrviken och Rotebro. Projektering pågår för att dra fram Tvärbanan till Helenelund med planerat färdigställande 2023. En linbana mellan Häggviks pendeltågsstation ett nytt bostadsområde vid Väsjön via Tunberget och Edsberg planeras[20].

Kommunstyrelsens ordförande är sedan 31 augusti 2015 Henrik Thunes (M).

Kommunstyrelsens ordförande

Mandatfördelning i Sollentuna kommun, valen 1970–2018

Valår V S MP SD NYD SPA C L KD M Grafisk presentation, mandat och valdeltagande TOT % Könsfördelning (M/K)
1970 2 20 8 13 8
20 8 13 8
51 90,9
40 11
1973 2 17 5 11 6 10
17 5 11 6 10
51 93,1
37 14
1976 2 16 8 8 6 11
16 8 8 6 11
51 92,8
36 15
1979 2 15 6 6 6 16
15 6 6 6 16
51 90,6
27 24
1982 2 18 4 6 2 19
18 4 6 19
51 91,0
29 22
1985 2 16 2 4 2 7 18
16 4 7 18
51 89,9
30 21
1988 2 19 3 6 3 8 1 19
19 3 6 3 8 19
61 85,8
37 24
1991 2 16 2 2 6 2 7 4 20
16 6 7 4 20
61 86,9
31 30
1994 2 19 3 6 3 6 2 20
19 3 6 3 6 20
61 86,5
31 30
1998 4 15 2 4 2 5 5 24
4 15 4 5 5 24
61 82,08
31 30
2002 3 16 2 4 2 11 4 19
3 16 4 11 4 19
61 81,87
34 27
2006 2 13 2 5 2 7 4 26
13 5 7 4 26
61 83,67
35 26
2010 2 11 4 1 6 2 7 2 26
11 4 6 7 26
61 84,53
30 31
2014 2 12 5 3 4 3 6 4 22
12 5 3 4 3 6 4 22
61 84,31
34 27
2018 4 13 3 5 2 4 6 5 19
4 13 3 5 4 6 5 19
61 84,51
36 25
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Kommunstyrelsens ordförande över åren

Namn och parti Period
FP Urban Gibson 1971-1974
C Carl-Erik Nilsson 1974-1977
S Sven Olle Isidor Persson 1977-1980
M Jan-Olov Sundström 1980-1987
M Gun Blomberg 1987-1998
M Christina Naess 1998-2000
M Torbjörn Rosdahl 2000-2010
M Douglas Lithborn 2010-2015
FP Anna Lena Johansson (t.f.) 2015-2015
M Henrik Thunes 2015-

Källor:[21][22][23][24][25]

Kommunfullmäktige

Presidium 2018–2022
Ordförande M Björn Karlsson
1:e vice ordförande M Birgitta Sturesson
2:e vice ordförande S Richard Meyer

Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter samt 34 ersättare.

Kommunstyrelsen

Presidium 2018–2022
Ordförande M Henrik Thunes
1:e vice ordförande L Anna Lena Johannson
2:e vice ordförande S Anton Lindgren

Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter och lika många ersättare.

Moderaterna har tre ledamöter. Socialdemokraterna, Liberalerna samt Kristdemokraterna har två ledamöter vardera. Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sollentuna partiet har en ledamot var. En av ledamöterna i kommunstyrelsen är politisk vilde, men tillhörde tidigare Sverigedemokraterna.

Kommunala nämnder

Det finns i kommunen tio nämnder: Klimatnämnden, Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Natur- och tekniknämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd med andra kommuner.

Nämnd Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande
Klimatnämnden C Jonas Riedel M Birgitta Schwinn S Swapna Sharma
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden L Anders Manell M Latifeh Amiri S Malik Siyan
Kultur- och fritidsnämnden KD Thomas Nyman M Birgitta Hultkvist S Katarina Roa Godoy
Miljö- och byggnämnden M Oscar Nyströmer KD Gunnar Lunnergård S Anne-Marie Leijon
Natur- och tekniknämnden M Thomas Ardenfors L Per Altenberg MP Peter Godlund
Samhällsbyggnadsnämnden L Moa Rassmusson M Rickard Truedsson S Joakim Jonsson
Socialnämnden KD Seppo Karmista M Marie Hård S Julia Mäkitalo Blent
Utbildningsnämnden M Soley Aksöz Lithborn L Henrik Thureson S Mette Hildingsson
Valnämnden M Benkt Kullgard L Kjell Ericson S Siv Gustavsson
Vård- och omsorgsnämnden L Anna Lena Johansson KD Eva Ireblad S Gunilla Hultman

Kommunalråd och oppositionsråd

Det finns totalt 8 kommunalråd, varav sex tillhör majoriteten och två tillhör oppositionen (och tituleras som oppositionsråd).

Kommunalråd
M Henrik Thunes
L Anna Lena Johansson
KD Thomas Nyman
C Jonas Riedel
M Soley Aksöz Lithborn
L Moa Rasmusson
Oppositionsråd
S Anton Lindgren
MP Peter Godlund

Gymnasieskolor i Sollentuna[26]:

Kommunala:

Fristående:

  • Consensum Vård och Hälsogymnasium
  • Häggviks gymnasier- och gymnasiesärskola
  • Mikael Elias Teoretiska gymnasium
  • NTI-gymnasiet
  • Yrkesgymnasiet i Sollentuna

I kommunen finns det 35 grundskolor, varav 14 stycken är fristående. Största skolan är Helenelundsskolan som har cirka 780 elever. Rösjöskolan drivs som en kommunalt självstyrande enhet med en egen styrelse bestående av föräldrar och personal.

I kommunen finns även 93 förskolor, 9 öppna förskolor och 5 specialförskolor.

Sollentuna placerade sig på 15 plats i SKL:s Öppna jämförelse av alla Sveriges grundskolor 2015.[27]

På stallbacken som tillhör Edsbergs slott ligger Edsviks konsthall, numera nedlagd.[28]

Sportklubbar

Idrottsplatser

Sollentunavallen

Ovanstående idrottsplatser är de största i kommunen, det är också de enda som har gräsplaner, det finns i övrigt flera mindre idrottsplatser och bollplaner.

I Sollentuna möttes den 28 september 1985 Sveriges herrlandslag i innebandy och Finlands herrlandslag i innebandy i den första innebandylandskampen någonsin i världshistorien. Sverige vann med 15–1.

Se även Personer med anknytning till Sollentuna kommun
  • Holmberg, Annika (1996). Sollentuna i spalt och bild, 1882–1943. Sollentuna: Sollentuna kommun. ISBN 91-971377-2-3 

Fotnoter


Copyright